Logga in

Ellibs ebokhandel, register- och dataskyddbeskrivning

Det här är Ellibs Oys register- och dataskyddsbeskriving för ebokhandeln i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad 10.5.2018 Senast ändrad 17.5.2018.

1. Registeransvarig

Ellibs Ab (1464614-4)
Köpmansgatan 5 A
20100 Åbo

2. Kontaktperson som ansvarar för registret

Juha Tarvainen, CTO
Ellibs Ab
Köpmansgatan 5 A
20100 Åbo
E-post: juha.tarvainen [at] ellibs.com
Telefon (02) 279 3300

3. Registrets namn

Ellibs ebokhandels kundregister

4. Rättsgrund och syftet med behandlingen av personuppgifter

Rättsgrund i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning för behandlingen av personuppgifter är personens samtycke.

Personuppgifter används för att producera tjänsten, leverera tjänster och produkter till kunden, sköta och utveckla kundrelationen, kontakt och för statistiska syften och för direktmarknadsföring.

5. Registrets innehåll

• Namn (endast för användare som har köpt i affären)
• Affärens användarnamn
• E-postadress
• Beställnings- och inköpshistoria
• Bibliotekskortets nummer (om kundens konto har länkats till bibliotekstjänsten)

Konton som det inte har gjorts anskaffningar med avlägsnas automatiskt 6 månader efter den sista inloggningen.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

I registret samlas data om beställningar och om den registrerade själv i samband med användningen av användarinställningar.

Bibliotekskortets uppgifter kombineras med registeruppgifterna endast om användaren godkänner en länkning av kontot i affären eller i Ellibs-applikationen.

7. Regelmässig överlåtelse av uppgifterna och överföring av uppgifterna utanför EU eller EES

Uppgifter överlåts inte regelmässigt till andra aktörer än om myndighetsåtgärder förutsätter det. Uppgifter kan publiceras till den del som det har överenskommits med kunden.

8. Principer för skydd av registret

Den registeransvarigas informationssystem och filer skyddas med hjälp av tekniska skyddsmetoder som används normalt i företagsverksamhet. Rätten att använda registret förutsätter personliga användarnamn och lösenord som endast beviljas anställda hos den registeransvariga som till följd av sin ställning och arbetsuppgift har rätt att använda registret. I den registeransvarigas lokaler används passerkontroll.

9 Insynsrätt och rätt att kräva att uppgifter rättas till

Alla personer i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats i registret om personen själv och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas till eller att bristfälliga uppgifter kompletteras.

Om en person vill utöva insyn om uppgifterna som sparats i Ellibs ebokhandels användarregister eller kräver att uppgifterna rättas till ska en skriftlig begäran skickas till adressen support@ellibs.com . Den registeransvariga kan vid behov begär att personen bevisar sin identitet. Den registeransvariga svarar kunden inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (i huvudsak en månad).

10. Övriga rättigheter i anslutning till personuppgifterna

En person som ingår i registret har rätt att begära att personuppgifterna om honom eller henne avlägsnas ur registret. Registrerade har likaså de övriga rättigheterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning som t.ex. rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter.

Begäran som gäller Ellibs ebokhandels användarregister ska skickas skriftligt till adressen support@ellibs.com. Den registeransvariga kan vid behov begär att personen bevisar sin identitet. Den registeransvariga svarar kunden inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (i huvudsak en månad).