Logga in

Ellibs för företag

EEllibs förespråkar tillgänglig, aktuell och intressant information. Vi erbjuder landets mest omfattande sortiment av facklitteratur i en digital miljö till våra företagskunder.

Vi planerar mångsidiga och skräddarsydda digitala bibliotekstjänster för ert företags behov: Den litteratur som krävs för arbetet samt de inspirerande världarna som öppnar sig genom böckerna är enkel tillgänglig för er personal var och när som helst.

Våra tjänster

Ellibs e-bokhylla

En digital tjänst med Finlands mångsidigaste urval av facklitteratur för företag och organisationer. Med hjälp av Ellibs är e- och ljudböckerna lättillgängliga för hela organisationen.Läs mer >>

Tekniska definitioner och integrering

Det är möjligt att ansluta organisationens egna användarkoder till Ellibs informationssystemtjänster för att enkel dela användarrättigheterna och använda tjänsterna. Dessutom kan tjänsterna integreras med andra program, såsom intranät eller en inlärningsplattform, som en del av företagets digitala arbetsmiljö. .Läs mer >>

Kurser

Ellibs ger anvisningar för användningen av olika tjänster. Vid behov ordnar vi kurser, som kan planeras enligt kundens behov. Läs mer >>


Våra kunder

Aavat insinööritoimistoA-insinööritFenniaInsinööritoimisto MäkeläinenLähitapiolaRudusSitowiseSwecoYIT