Logga in

Hur fungerar Ellibs-biblioteket?

Ellibs-biblioteket är en Internetbaserad tjänst, genom vilken e-böcker kan lånas ut på webben. Ellibs-systemet sköter exempelvis anskaffningen och förvaringen av e-böcker, underhållet av samlingen, tekniken med anknytning till själva utlåningen, kontrollen av lånetiderna och uppföljning av antalet besökare, dvs. allt som behövs.

Systemet kopplas till bibliotekets webbplats. Låntagaren matar in bibliotekskortets nummer och ett lösenord, och därefter söker han eller hon e-boken som önskas i sortimentet och laddar ner den. Enligt efterfrågan kan böckerna få olika långa lånetider, t.ex. 1-30 dygn. Då lånetiden gått ut stängs e-boken automatiskt och kunden kan inte längre läsa den.

Identifiering

Bibliotekets kunder identifieras med hjälp av bibliotekets eget system. Registreringssystemet fungerar inom ramen för bibliotekets egna säkerhetsfunktioner, så låntagarna identifieras omedelbart och datasekretessen tryggas. Böckerna kan länkas samman med bibliotekets system via systemets ämnessökning eller med hjälp av en separat länk, så undviker man arbete med omkodning.

Beställning av böcker

Man kan köpa böcker genom att beställa önskade exemplar direkt från Ellibs. Ellibs levererar nytt material på beställning.

Statistik- och rapporteringstjänster

Kontroll- och uppföljningssystemet ger biblioteket statistikuppgifter om utlåningen av böckerna och antalet besökare på webbplatsen.


Ellibs för bibliotek