Logga in

Ellibs för bibliotek

Ellibs Library logo Ellibs erbjuder biblioteken en färdig tjänst, som enkelt kan kopplas ihop med bibliotekets eget system eller webbplats. Systemet är mycket enkelt att använda och tjänsten belastar varken det egna systemet eller de egna servrarna.

Genom att anskaffa Ellibs-systemet kan biblioteken snabbt och förmånligt säkerställa att bibliotekets användare får tillgång till tusentals e-böcker. Användaravgiften för tjänsten innefattar installation av systemet samt support. Som extratjänster finns bland annat utbildning och ett informationspaket till användare och personal. Support, underhåll, uppdateringar och användningskostnader för systemet ingår i årsavgiften. Biblioteket kan skaffa de e-böcker de önskar till systemet och leveransen av böckerna sker nästan i realtid.

Ellibs-tjänster för bibliotek:

  • Beställningstjänst för e-böcker (handelsplats för e-böcker)
  • Utlåningssystem (återanvändning av e-böcker)
  • Statistik- och rapporteringstjänst
  • informations- och nyhetstjänster
  • DRM-tjänst
  • Bibliotekstjänster skräddarsydda för kunderna
  • Laddningskupong för e-bokProva det nya Ellibs-biblioteket!


Hur fungerar Ellibs-biblioteket?
Ellibs bibliotekskunder
Ellibs Library Infoscreen