Logga in

Installationsanvisningar för Adobe Digital EditionsInstallationsanvisningar för Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions är ett separat litet läsprogram avsett för läsning av e-böcker, som togs i bruk i och med att version 8 av Adobe Reader-programmet släpptes på marknaden. Programmet kan installeras och användas kostnadsfritt.

Installation

Gå till programmets nerladdningssida. Från den här sidan kan du ladda ner programmet till
Macintosh
Windows

Nerladdningen av installationsfilen startar då du klickar på länken och filen sparas på din dator.


I Macintosh ADE_4.0_Installer.dmg I Windows ADE_4.0_Installer.exe

Sök installationsfilen i din dator och dubbelklicka på den för att påbörja installationen.

Installation utan tidigare version

1. Programmet guidar dig i hur du installerar ADE. Klicka Continue (Macintosh) "Next" (Windows)

2. Godkänn användaravtalet. Klicka Agree och efter det Continue

3. Godkänn det ställe där programmet installeras och klicka Install

4. Kvittera den lyckade installationen genom att klicka Close (Macintosh) "Done" (Windows)

Installera ovanpå en gammal version

Om du redan har haft en tidigare version av Adobe Digital Editions i bruk kan du installera en ny version ovanpå den gamla. Installationen går i stora drag till på samma sätt som under punkt 4.2.1. Installationsprogrammet frågar dig om du vill kombinera det gamla programmets böcker med det nya programmet. Om du väljer ja, finns de tidigare nerladdade böckerna också i den nya versionen. Du behöver inte auktorisera programmet på nytt, de gamla auktoriseringskoderna används automatiskt.

Aktivera programmet med ditt eget Adobe ID

Läsarprogrammet registreras i ditt eget bruk med ditt eget Adobe ID. När du använder samma ID också på andra apparater kan du flytta e-böcker och lånerätt mellan apparaterna.

Aktivera programmet genom att välja Help och Authorize Computer i menyn eller genom kortkommandot
äpple+Sfift+U i Macintosh och
ctrl+shift+U i Windows.

Fyll i den e-postadress och det lösenord du använde då du skapade ditt Adobe-konto i de tomma fälten.

Upphäv aktivering Om du av någon anledning vill upphäva aktiveringen av läsarprogrammet med ditt Adobe ID gör du det med följande tangentkombination:
i Macintosh äpple+shift+D och
i Windows ctrl+shift+D

Mer anvisningar

Om du var inloggad som administratör då du installerade Adobe Digital Editions borde handboken Getting Started with Adobe Digital Editions finnas i biblioteksvyn. Om den inte finns där kan du ladda ner filen här.