Logga in

Instruktioner

1 SNABBGUIDE FÖR OLIKA APPARATER

Att låna online går alltid till på samma sätt, oberoende av vilken apparat du använder. Följ de här anvisningarna första gången du vill ladda ner en e-bok som du vill låna till din egen dator. När du en gång har installerat läsarprogramvaran kan du hoppa över stegen 1–3 och ladda ner böcker direkt. Se närmare anvisningar om Adobe-konto och om att installera läsarprogram under punkt 5.

1.1 Låna med dator

LÄS ONLINE 1. Låna en bok genom att klicka på Läs online och börja läsa.

LADDA NER FILEN TILL DIN EGEN DATOR
1. Skaffa ett Adobe-konto
2. Installera läsarprogrammet Adobe Digital Editions
3. Aktivera läsarprogrammet genom att använda ditt Adobe ID. Ditt Adobe ID är den e-postadress som du använde då du skapade ditt Adobe-konto.
4. Ladda ner e-boken till din egen dator genom att klicka på Ladda ner och öppna filen i läsarprogrammet.

1.2 Låna med Androidapparat

LÄS ONLINE
1. Låna boken genom att klicka på Läs online och börja läsa.

LADDA NER FILEN TILL DIN EGEN APPARAT
1. Skaffa ett Adobe-konto
2. Installera läsarprogrammet Bluefire Reader
3. Aktivera läsarprogrammet genom att använda ditt Adobe ID. Ditt Adobe ID är den e-postadress som du använde då du skapade ditt Adobe-konto.
4. Ladda ner e-boken till din egen apparat genom att klicka på Ladda ner och öppna filen i läsarprogrammet.

1.3 Låna med iPhone eller iPad

LÄS ONLINE
1. Låna boken genom att klicka på Läs online och börja läsa.

LADDA NER FILEN TILL DIN EGEN APPARAT
1. Skaffa ett Adobe-konto
2. Installera läsarprogrammet Bluefire Reader
3. Aktivera läsarprogrammet genom att använda ditt Adobe ID. Ditt Adobe ID är den e-postadress som du använde då du skapade ditt Adobe-konto.
4. Ladda ner e-boken till din egen apparat genom att klicka på Ladda ner och öppna filen i läsarprogrammet.

2. KORT OM TJÄNSTEN

E-BOK
En e-bok är en elektronisk bok som kan laddas ner från webben och som man kan köpa eller låna från bibliotek på samma sätt som tryckta böcker. Du kan läsa en e-bok på datorskärmen, på en pekplatta, telefon eller på en läsplatta för e-böcker.

LÅNA PÅ OLIKA SÄTT
Om du har tillgång till kontinuerlig nätuppkoppling kan du läsa de böcker du lånar online direkt i webbläsaren (läs online 3.5.1).  Om du vill ha tillgång till boken också utan nätuppkoppling (ladda ner boken till egen apparat 3.5.2), skaffa då ett Adobe-konto, installera det läsarprogram som behövs och ladda ner e-boken till din apparat. Enklast kan du bekanta dig med e-böckerna genom att välja alternativet Läs online. Observera ändå att det inte nödvändigtvis är möjligt att läsa alla böcker online. Då går det endast att läsa böckerna med ett läsarprogram som installeras separat.

LÄSARPROGRAM OCH ADOBE-KONTO
De böcker som laddas ner till den egna datorn eller till en annan apparat läser man med ett läsarprogram som installeras separat. Det läsarprogram som behövs för din apparat kan du ladda ner gratis från webben (se läsarprogram för olika apparater 3.8). Dessutom behöver du ett Adobe-konto (se Adobe-konto 4.1), med Abobe-kontot registrerar du programmet för ditt eget bruk.

ÅTERLÄMNA LÅN
Du behöver inte återlämna boken du har lånat på något särskilt sätt, efter att lånetiden upphör återlämnas boken automatiskt till biblioteket. Du kan också returnera boken innan lånetiden upphör. Se anvisningar om återlämning under punkt 3.7.

SÖK BÖCKER PÅ
sidan Bibliotekssamling ser du alla bibliotekets e-böcker. Du kan söka böcker med hjälp av ett sökord eller begränsa de böcker som visas i sökresultaten med hjälp av de väljare som finns i högra kanten. När du har hittat en intressant bok kan du se mer information om boken genom att klicka på bokens bild. För att låna boken klickar du på väljarna som finns intill bilden av boken. Du kan välja mellan två olika sätt att låna boken, beroende på hur du vill använda den. Du kan läsa boken online, eller du kan ladda ner filen till din dator eller till en annan apparat och läsa boken med hjälp av ett läsarprogram som du laddar ner separat.

DINA LÅN OCH FORTSÄTT LÄSA PÅ
sidan Min bokhylla ser du de böcker som du har lånat just nu, tidigare lån och din sökhistoria. Om du har valt alternativet "läs online" när du lånat en bok kan du fortsätta läsa genom att välja den boken under Aktuella lån. De böcker du har laddat ner till din egen dator kan du fortsätta läsa direkt i läsarprogrammet.

3 ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

3.1. Recommended browsers and reader programs

Bibliotekstjänsten kan användas med en relativt ny webbläsare, men observera att tjänsten kanske inte fungerar lika bra med Internet Explorer (speciellt äldre versioner) som med andra webbläsare.
Att ta ett lån fungerar med de senaste webbläsarna. Det kan dock uppstå problem med Internet Explorer, särskilt med äldre versioner. För att ta ett lån med webbläsare, rekommenderar vi att man använder Chrome, Safari eller Firefox, beroende på vilken slags apparat du använder.
Vänligen notera att ifall du har en iPad, borde du använda Safari som webbläsare för nedladdning. Vissa webbläsare kan ha problem med att öppna den neddladdade filen i läseprogrammet.

Vi rekommenderar att man använder läsarprogrammet Adobe Digital Editions för datorer (Mac och PC) och Bluefire Reader för smarttelefoner och pekplattor. Instruktioner för att installera och använda läsarprogrammen finns i den här anvisningen (kapitel 4 Installera läsarprogram).

3.2 Sök i bibliotekssamlingen

Alla böcker syns i fönstret Bibliotekssamling. Om du klickar på pilen i den högra kanten kan du bläddra framåt bland urvalet. I högra kanten på sidan kan du välja i vilken ordning böckerna sorteras. Du kan sortera böckerna enligt bokens titel, författarens namn, enligt när boken är inköpt eller enligt hur mycket boken har utlånats. Om du kryssar i rutan "Visa endast tillgängliga för lån" visas endast de böcker som är tillgängliga för lån.

Om du söker någon specifik bok eller författare kan du skriva in namnet i sökfältet och söka i samlingen bland böcker som motsvarar sökningen. Du kan också begränsa de böcker som visas i fönstret med det verktyg som finns i högra kanten på sidan.  Du kan välja om böcker på finska, svenska, ryska eller engelska ska visas i fönstret. Du kan också välja att sökningen bara visar skönlitterära verk eller faktaböcker. När det gäller facklitteratur kan du också definiera de böcker som visas enligt ämnesord.

3.3 Tillgänglighet

På informationssidan för varje bok finns information om möjligheter att låna, bl.a.

 • Antalet tillgängliga böcker
 • Bokens lånetid
 • Bokens filformat
 • På sidan ser du vilket antal böcker biblioteket har i sitt sortiment och om de är tillgängliga för utlåning. Om en bok lånas ut minskar antalet tillgängliga exemplar i samlingen. Om alla exemplar är utlånade finns det information på sidan om när den första boken blir tillgänglig för utlåning.

  3.3.1 Reservera en bok

  Om alla exemplar av en e-bok är utlånade är båda utlåningsknapparna gråa och de visar texten Inte tillgänglig. Om det finns exemplar som är tillgängliga för utlåning går det inte att göra en reservation.

  Om du vill reservera en bok, klicka då på Reservera under Tillgänglighet. Fyll i din information i det fönster som öppnas. När du gör en reservation ställs du i kö, och du får automatiskt tillgång till boken när det blir din tur. Du får ett meddelande genast när boken finns tillgänglig i din bokhylla. Lånetiden börjar löpa direkt då boken har överförts till din bokhylla. Observera ändå att alla böcker inte nödvändigtvis är möjliga att reservera – e-böcker som är i pdf-format går inte att reservera.

  3.4 Lånetid

  Boken finns till ditt förfogande under hela lånetiden oberoende om du läser boken online eller om du laddar ner boken till din egen apparat för att läsa den. Att stänga av datorn påverkar till exempel inte lånetiden. När lånetiden har upphört återlämnas boken automatiskt till bibliotekets sortiment och kan lånas på nytt. Om du vill kan du också återlämna boken innan lånetiden upphör, då cirkulerar den snabbare och den kan utlånas till andra personer.

  3.5 Låna böcker

  De flesta böckerna kan du välja att låna på två olika sätt. Du kan läsa boken online direkt i webbläsaren med en internetuppkoppling, eller ladda ner boken till din egen dator, mobilapparat, pekplatta eller läsplatta för att läsa den.

  3.5.1 Läs online

  Om du vill låna böcker utan att behöva installera särskilda program eller skaffa ett Adobe-konto, välj låneperiod för boken och klicka på "Läs online". När du klickar på Läs online öppnas boken i ett skilt fönster och du kan börja läsa. Att läsa online förutsätter att du har kontinuerlig nätuppkoppling.  Om nätuppkopplingen brister kan du ännu läsa några sidor, men hela boken finns inte längre tillgänglig. Du kan fortsätta läsa igen när din nätuppkoppling fungerar. Boken är utlånad till dig under den valda låneperioden eller tills du bestämmer dig för att återlämna boken (se återlämna bok som du lånat online). Att stänga webbläsaren eller stänga av datorn inverkar inte på låneperioden. Du kan fortsätta läsa boken genom att logga in i tjänsten på nytt, oberoende av apparat. När lånetiden upphör återlämnas boken automatiskt tillbaka till biblioteket. Om du själv vill återlämna boken innan lånetiden upphör kan du göra det via en funktion i Läs online-läsaren.

  Observera att alla böcker inte nödvändigtvis stöder den här egenskapen. Då saknas alternativet "Läs online" på bokens informationssida.

  3.5.2 Ladda ner till egen apparat

  Om du vill läsa de böcker du har lånat utan kontinuerlig nätuppkoppling, behöver du ett separat läsarprogram för att läsa boken och ett Adobe-konto. (Se läsarprogram för olika apparater 3.8) Skaffa ett Adobe-konto och installera den programvara som är lämplig för din apparat innan du börjar låna böcker. Välj den låneperiod du vill ha på bokens informationssida och klicka på "Ladda ner". Rätten att låna överförs till din dator som en skild URLLink.acsm-fil. öppna filen i det läsarprogram som du använder (Adobe Digital Editions på dator, Bluefire Reader på mobiltelefoner och pekplattor). Om din dator inte känner igen filen kan du klicka på den nerladdade filens ikon med höger musknapp och från menyn välja att öppna filen i läsarprogrammet. Du kan läsa e-boken under den valda låneperioden, även om du inte har nätuppkoppling efter att du laddat ner boken.

  3.6 Läsa med läsplatta för e-böcker

  Om du vill läsa böckerna med en särskild läsplatta för e-böcker, hittar du instruktioner för att läsa böcker med de anvisningar som följer med apparaten. Låna först boken till datorn och flytta den därifrån till läsplattan med hjälp av datorns läsarprogram. När du ansluter läsplattan till datorns usb-port visas läsplattan i läsarprogrammets meny och du kan kopiera e-boken till läsplattan.

  3.7 återlämna innan lånetiden upphör

  ÅTERLÄMNA BOK SOM DU LÅNAT ONLINE
  Du kan returnera boken innan lånetiden upphör genom att klicka på en särskild ikon.  

  ÅTERLäMNA I ADOBE DIGITAL EDITIONS
  I biblioteksvyn (Library view) syns en liten triangel i övre vänstra hörnet på bilden på den lånade boken, då du för musen ovanpå bilden. Genom att klicka på triangeln öppnas en meny som innehåller en återlämningsfunktion.

  ÅTERLÄMNA I BLUEFIRE READER
  Du kan returnera boken i bokkatalogsfönstret. Klicka på pilen som finns i högra kanten vid boken. Efter det här öppnas ett nytt fönster där du kan välja att returnera boken.

  Se video.

  ÅTERLÄMNA MED LÄSPLATTA FÖR E-BÖCKER
  En bok som har överförts till en läsplatta kan inte återlämnas direkt från läsplattan, utan den returneras i datorns läsarprogram, se återlämna i läsarprogram.

  3.8 Läsarprogram för olika apparater

  Datorer och bärbara datorer: Adobe Digital Editions (ADE) (se installationsanvisningar)
  Android-apparater: Bluefire Reader (se installationsanvisningar 4.3.1)
  iPad och iPhone: Bluefire Reader (se installationsanvisningar 4.3.2)

  Läs mer om att använda läsarprogram på dator:
  Läs med Adobe Digital Editions
  Läs mer om att använda läsarprogrammet på pekplattor och smarttelefoner:
  Läs med Bluefire Reader

  4 INSTALLERA LÄSARPROGRAM

  För att du ska kunna läsa e-böcker på din egen apparat utan att du har kontinuerlig nätuppkoppling behöver du ett Adobe-konto och ett läsarprogram som passar för din apparat. Skapa alltså först ett Adobe-konto och installera sedan ett lämpligt läsarprogram pådin apparat.

  4.1 Adobe-konto

  Med ett Adobe-konto känner olika läsarprogram igen dig som en och samma användare. Om du någon gång vill köpa e-böcker eller läsa lånade böcker på flera apparater, till exempel på datorn och på telefonen, kan du med hjälp av det här användarnamnet flytta läsarrättigheten från en apparat till en annan. Ditt Adobe ID är den e-postadress som du använde då du skapade ditt Adobe-konto.

  Du kan skapa ett Adobe-konto på två olika sätt:

  1. På förhand på Adobes webbplats

  2. Eller efter att du installerat Adobe Digital Editions.

  4.2 Adobe Digital Editions

  Vi rekommenderar att använda det här programmet på datorer och bärbara datorer.

  Gå till programmets nerladdningssida. Från den här sidan kan du ladda ner programmet till
  Macintosh
  Windows

  Nerladdningen av installationsfilen startar då du klickar på länken och filen sparas på din dator.


  I Macintosh ADE_4.0_Installer.dmg I Windows ADE_4.0_Installer.exe

  Sök installationsfilen i din dator och dubbelklicka på den för att påbörja installationen.

  4.2.1 Installation utan tidigare version

  1. Programmet guidar dig i hur du installerar ADE. Klicka Continue (Macintosh) "Next" (Windows)

  2. Godkänn användaravtalet. Klicka Agree och efter det Continue

  3. Godkänn det ställe där programmet installeras och klicka Install

  4. Kvittera den lyckade installationen genom att klicka Close (Macintosh) "Done" (Windows)

  4.2.2 Installera ovanpå en gammal version

  Om du redan har haft en tidigare version av Adobe Digital Editions i bruk kan du installera en ny version ovanpå den gamla. Installationen går i stora drag till på samma sätt som under punkt 4.2.1. Installationsprogrammet frågar dig om du vill kombinera det gamla programmets böcker med det nya programmet. Om du väljer ja, finns de tidigare nerladdade böckerna också i den nya versionen. Du behöver inte auktorisera programmet på nytt, de gamla auktoriseringskoderna används automatiskt.

  4.2.3 Aktivera programmet med ditt eget Adobe ID

  Läsarprogrammet registreras i ditt eget bruk med ditt eget Adobe ID. När du använder samma ID också på andra apparater kan du flytta e-böcker och lånerätt mellan apparaterna.

  Aktivera programmet genom att välja Help och Authorize Computer i menyn eller genom kortkommandot
  äpple+Sfift+U i Macintosh och
  ctrl+shift+U i Windows.

  Fyll i den e-postadress och det lösenord du använde då du skapade ditt Adobe-konto i de tomma fälten.

  Upphäv aktivering Om du av någon anledning vill upphäva aktiveringen av läsarprogrammet med ditt Adobe ID gör du det med följande tangentkombination:
  i Macintosh äpple+shift+D och
  i Windows ctrl+shift+D

  4.2.4 Mer anvisningar

  Om du var inloggad som administratör då du installerade Adobe Digital Editions borde handboken Getting Started with Adobe Digital Editions finnas i biblioteksvyn. Om den inte finns där kan du ladda ner filen här.

  4.3 Bluefire Reader

  Vi rekommenderar det här programmet används i pekplattor och smarttelefoner.

  4.3.1 I Android-telefoner

  1. Skapa ett Adobe-konto. Fyll i alla fält som behövs (åtminstone de stjärnmärkta) och klicka på Fortsätt. Nu har du skapat ett konto. Du får ännu en bekräftelse om det per e-post.

  2. Ladda ner programmet Bluefire Reader till din Android-apparat.

  3. Starta Bluefire Reader (programmets ikon finns i programmenyn efter installationen). När du öppnat programmet klickar du på fliken Info och skriver in användarnamn och lösenord för ditt Adobe-konto under Enable Adobe eBooks. Ditt Adobe ID är den e-postadress som du använde då du skapade ditt Adobe-konto. Efter det här klickar du på Authorize. Installationen av programmet är nu färdig och du kan läsa de böcker du lånar i läsarprogrammet.

  4.3.2 För iPhone och iPad

  1. Skapa ett Adobe-konto. Fyll i alla fält som behövs (åtminstone de stjärnmärkta) och välj Fortsätt. Nu har du skapat ett konto. Du får ännu en bekräftelse om det per e-post.

  2. Installera läsarprogrammet Bluefire Reader från App Store. Programmet frågar efter ditt Apple ID i samband med nerladdningen, fyll i ditt användarnamn och lösenord och därefter startar nerladdningen. Efter installationen finns Bluefire Reader-ikonen på apparatens skrivbord.

  3. Första gången du öppnar Bluefire Reader frågar programmet efter ditt Adobe ID. Fyll i användarnamnet och lösenordet i fälten. Ditt Adobe ID är den e-postadress som du använde då du skapade ditt Adobe-konto. Installationen av programmet är nu färdig och du kan läsa de böcker du lånar i läsarprogrammet.

  5 LÄS ONLINE

  När du har klickat på alternativet Läs online öppnas boken i ett nytt fönster i webbläsaren. Du kan gå tillbaka till biblioteket när som helst genom att klicka på tillbaka till biblioteket. Du kan fortsätta läsa genom att gå till Min bokhylla och välja den bok du vill läsa under Aktuella lån. Om du klickar på bokens bild kommer du till bokens informationssida och där kan du klicka på Fortsätt läsa, då kommer du tillbaka till boken.

  5.1 Sidorna laddas i olika takt

  Böcker som innehåller mycket bilder behöver laddas längre tid än normalt. Om du har en långsammare internetuppkoppling eller läser böcker i 3G-nätet kan det ta längre tid än normalt för sidorna att laddas.

  5.2 Bläddra mellan sidorna

  Om du läser boken på en dator kommer du vidare i boken genom att klicka med musen på sidans högra eller vänstra kant. På pekplattor och smarttelefoner gör du det med att klicka eller svepa med fingret. Om du klickar på den nedre kanten visas ett reglage som du kan använda för att bläddra mellan olika kapitel i boken. Du kommer åt bokens innehållsförteckning genom att klicka på ikonen INNEHåLLSFöRTECKNING. Fönstret stängs när du rör något ställe på skärmen utanför fönstret.

  5.3 ändra storlek på texten

  I hörnet uppe till höger i läsarfönstret finns ett förstoringsglas. Genom att klicka på förstoringsglaset kan du göra texten större eller mindre.

  5.4 återlämna lån

  Boken är utlånad ända tills lånetiden upphör eller tills du returnerar boken genom att klicka på "Returnera ditt lån".

  6 LÄS MED BLUEFIRE READER

  6.1 Bläddra mellan sidorna

  Efter att du öppnat boken finns det många sätt att bläddra mellan sidorna i boken. Svep eller klicka på sidorna Svep till vänster eller klicka på sidans högra kant för att se följande sida. Svep till höger eller klicka på sidans vänstra kant för att se föregående sida. Navigeringsknappar Klicka mitt på skärmen för att se bokens navigeringsknappar och verktygsfältet för läsning. Klicka på pilen som pekar till höger för att komma till följande sida. Klicka på pilen till vänster för att komma till föregående sida. Med reglaget i nedre kanten kan du snabbt förflytta dig mellan sidorna.

  6.2 Innehållsförteckning

  Välj Innehållsförteckning (Contents) i verktygsfältet för läsning för att se innehållsförteckningen i en bok som är öppen (om utgivaren har bifogat den till boken). Tryck på en rad i innehållsförteckningen för att komma till motsvarande ställe i boken.

  6.3 Sök inom boken

  Om du vill använda sökfunktionen för att söka ord eller ordkombinationer inom boken väljer du Sök (Search) i verktygsfältet. På skärmen visas ett verktygsfält för sökning i sidans övre kant. Skriv in söktermen i fältet och klicka på Sök (Search) för att börja sökningen. Söktermerna visas markerade i boken. Du kan gå vidare i sökresultaten med hjälp av pilen i verktygsfältet för sökning. Du får bort verktygsfältet för sökning från skärmen genom att klicka på Klar (Done). Klicka på sidan för att visa eller dölja verktygsfältet för sökning. Observera: Du måste dölja verktygsfältet för sökning innan du kan använda verktygsfältet för läsning.

  6.4 Inställningar

  Klicka på Inställningar (Settings) i verktygsfältet för att ändra inställningarna. I fönstret Inställningar (Settings) finns två flikar: Allmänna (General) och Formatering (Formatting).

  Fliken Allmänna inställningar De allmänna inställningarna är i följande ordning:
  Välj textstorlek (Select Text Size)
  Välj marginalernas storlek (Select Margin Size)
  Justera ljusstyrka (Adjust Brightness)
  Välj effekt för att vända sida (Select Page Turn Effect)
  Visa/Dölj sidnummer i marginalen (Show/Hide Page Numbers in the Margin)
  Aktivera nattläge (Enable Night Mode)

  Fliken Formatering Du kan förbigå de inställningar som utgivaren gjort genom att flytta markören Använd utgivarens formatering (Use Publisher's Formatting) i läget Av (Off). Efter det här kan du göra tilläggsval i formateringen. Varning: Det här kan orsaka oväntade förändringar beroende på utgivarens formatering. Tilläggsinställningarna är:
  Välj font (Select Font Face)
  Aktivera marginaljustering (Enable Justified Text Alignment)
  Välj textfärg (Select Text Color)
  Välj bakgrundsfärg (Select Background Color)
  Välj färgtema (Select Color Theme)

  6.5 återlämna lån

  Du kan returnera boken i bokkatalogsfönstret. Klicka på pilen som finns i högra kanten vid boken. Efter det här öppnas ett nytt fönster där du kan välja att returnera boken.

  7. LÄS MED ADOBE DIGITAL EDITIONS

  Anvisningar på engelska för att använda programvaran finns på Adobes webbplats eller i Library-menyn (Adobe Digital Editions Help)

  7.1 Bläddra mellan sidorna

  Reglageverktyget Du kan förflytta dig framåt eller bakåt i boken genom att flytta markören i reglaget med vänster musknapp nedtryckt. Fältet finns i sidans högra kant.

  Innehållsförteckningen I vänster kant syns kapitelrubrikerna i boken. Du kan bläddra mellan sidorna i boken genom att klicka på rubrikerna i den här menyn.

  Pilknapparna I nedre högra hörnet finns pilknappar upp och ner. Genom att klicka på dem kan du bläddra framåt eller bakåt en sida i taget.

  Rulla på musknappen Du kan också bläddra genom att hålla musen över sidan och rulla på musens rulle framåt eller bakåt.

  7.2 Sök inom boken

  Skriv in ordet du söker i fältet upptill i högra hörnet och klicka på pilen. Söktermerna visas markerade i boken. Du kan förflytta dig framåt och bakåt bland sökresultaten med pilarna.

  7.3 Justera inställningarna

  Om du klickar på bokens bild kan du läsa boken och i stället för Library-menyn visas en Reading-meny. Du kan justera bokstävernas storlek i menyn eller med bokstavsikonerna i fönstrets övre högra hörn. Du kan justera storleken på läsarfönstret genom att ta tag i fönstrets nedre högra hörn med musen.

  7.4 återlämna lån

  I bilioteksvyn visas en liten triangel i vänstra övre hörnet på bilden av boken då du för musen över boken. Om du klickar på triangeln öppnas en meny som innehåller en återlämningsfunktion. Med den kan du returnera boken.