Logga in

Anvisningar för BeBook-läsplattanUppdatera till en nyare version av BeBooks firmware

Genom att uppdatera BeBooks firmware kan du utnyttja de senaste egenskaperna i BeBook.

Uppdatera BeBooks firmware genom att följa anvisningarna på BeBook website som gäller just din BeBook-modell.

Observera: då användaren under uppdateringen och efter att läsplattan startats på nytt håller strömbrytaren och V+-knappen (öka ljudstyrkan) nedtryckt, ber läsplattan om bekräftelse av firmware-uppdateringen. Om inget bekräftelsemeddelande ges kan uppdateringen inte fortsätta. Vanligtvis beror det på att BeBook-läsplattans strömkälla är svag. Gör uppdateringen då BeBooks strömkälla har laddats.

Nollställ BeBook-läsplattans flashminne

BeBook-läsplattan kan ibland reagera på åtgärder på fel sätt. Om du exempelvis vill använda din dator till att bearbeta mappens innehåll kan det vara omöjligt att läsa, kopiera eller skapa filer eller mappar. Då kan det hjälpa att nollställa läsplattans flashminne.

Flashminnet kan nollställas genom att sätta ett SD-kort som innehåller uppdateringsfilen för plattans firmware i läsplattan, köra uppdateringen och till slut hålla V--knappen (minska ljudstyrkan) nedtryckt. Tryck inte på V+-knappen (öka ljudstyrkan). Det här nollställer plattans firmware och raderar hela det interna minnet. Efteråt måste BeBook formateras med hjälp av Windows-operativsystemet. Klicka på BeBook-enheten i Windows Utforskaren, formatera den i FAT-filsystemet och behåll grundinställningarna. Efter formateringen ska plattans firmware installeras som en normal uppdatering (genom att hålla V+-knappen nedtryckt) på det sätt som beskrivs ovan.