Logga in

Tekniska definitioner och integreringTekniska definitioner och integrering

Ellibs teknik baserar sig på standarder för elektronisk publicering, inlärning och utbildning samt biblioteksbranschens standarder, liksom också på moderna webbteknologier. Ellibs informationssystemtjänster kan integreras i organisationernas övriga applikationsprogram, såsom sökmotorer, bibliotekssystem, inlärningsplattformar och system för innehållshantering.

Ellibs produkt- och servicekoncept kombinerar e-böckernas metadata, egenskaper för semantisk informationshantering och supporttjänster för dokumenthanteringssystem med nya typer av teknik för sökning, distribution och presentation. Allt detta har användare av tjänsten tillgång till med en webbläsare.

Genom att erbjuda högklassigt innehåll och kontrollera behörigheterna är det möjligt att med Ellibs-biblioteket distribuera e-böcker av hög kvalitet till önskade användare. Användarna kan beviljas behörighet exempelvis enligt om de har tillträde till en viss miljö eller om de har rätt att använda bibliotekets system. Ellibs-biblioteket kan vara en del av ett företags intranät eller webbaserade inlärningsmiljö.


Ellibs tjänster