Logga in

Tjänster för förlag

Ellibs erbjuder förlag en helt ny kanal för framtidens försäljning, marknadsföring och distribution. I Ellibs kan man nästan automatiskt publicera verk som t.ex. redan finns i elektroniskt format för tryck.

Bland Ellibs kunder finns bibliotek, privata kunder och företag. Ellibs teknologi garanterar en säker distribution av böckerna och tar hänsyn till upphovsrätten. Möjligheterna till kopiering och utskrift kan anpassas, begränsas eller till och med förhindras helt och hållet. Det finns inga direkta kostnader för distributionen av böckerna och beräkningen av försäljningen sker automatiskt inom utsatt tid enligt överenskommelse. I Ellibs Ab:s tjänster för förlag ingår även

  • Omfattande rapporteringstjänster
  • Distributionsnätverk som omfattar finländska allmänna bibliotek samt specialbibliotek
  • Handelsplats för e-böcker
  • E-försäljningsrapporter

Ellibs tjänster