Logga in

Sök "rakentaminen"

Poikela, Esa  - Oppiminen ja sosiaalinen pääoma, e-bok

Oppiminen ja sosiaalinen pääoma

Poikela, Esa

0,00€

Toisessa osassa tarkastellaan sosiaalisen pääoman rakentamista kouluyhteisössä, arvojen välittymisenä työyhteisössä ja dialogisena johtamisena yrityksissä. Kolmannessa osassa analysoidaan työn ja oppimisen verkostoja, emergentin verkko-oppimisen haasteita

Toivola, Marika - Käänteinen arviointi, e-bok

Käänteinen arviointi

Toivola, Marika

34,60€

Uutuusteos formatiivisen arvioinnin merkityksestä oppimiskulttuurin rakentamisessa Käänteinen arviointi keskittyy arvioinnin pedagogisen tehtävän ytimeen. Käänteisessä arvioinnissa on kyse formatiivisesta arvioinnista, jota tehdään oppimista, ei oppimisen arvostelua varten. Arvioinnilla

Puuronen, Vesa - Rasistinen Suomi, e-bok

Rasistinen Suomi

Puuronen, Vesa

25,75€

Lähtökohtana ovat monikulttuurisuuskäsitteen eri merkitykset sekä kokemukset monikulttuuristen yhteiskuntien rakentamisesta Suomessa ja muualla maailmassa.

Nummenmaa, Anna Raija - Ongelmasta oivallukseen, e-bok

Ongelmasta oivallukseen

Nummenmaa, Anna Raija

0,00€

PBL-opetussuunnitelman kehittämisen keskiössä on oppimisen tavoitteiden kannalta mielekkään tutoriaaliympäristön rakentaminen. Monitieteisyyteen ja monialaisuuteen perustuva ongelmaperustainen oppiminen edellyttää koulutuksessa opetussuunnitelman tasolla tapahtuvaa