Logga in

Sök "liiketoiminta"

Enroth, Ari - Maatilayrityksen yhtiöittäminen, e-bok

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Enroth, Ari

13,30€

Kiinnostus maatilayrityksen yhtiöittämiseen kasvaa tilakoon kasvaessa ja muun yritystoiminnan sekä yritysten välisen yhteistyön lisääntyessä. Vaikka suurimmalla osalla maatiloista yrittäjät toimivat yhä maataloudenharjoittajina, on yhtymien…

Enroth, Ari - Kannattava maatilayritys, e-bok

Kannattava maatilayritys

Enroth, Ari

13,30€

Yritysmäisesti toimiva maatila tavoittelee voittoa, johon maatilayrittäjä voi vaikuttaa omilla päätöksillään. Mitä kannattaa tuottaa? Miten tuotanto kannattaa järjestää? Mikä on kannattavin jalostusaste? Milloin on oikea hetki myydä, ja…

Aaltonen, Raila - Tuota ja hanki urakointipalveluja, e-bok

Tuota ja hanki urakointipalveluja

Aaltonen, Raila

13,30€

Tuota ja hanki urakointipalveluja -kirja opastaa liiketoiminnan ja konekapasiteetin suunnittelussa sekä töiden organisoinnissa. Julkaisuun koottu tieto eri toimialojen tulevaisuuden näkymistä auttaa löytämään markkinarakoja. Kirjan esimerkkien ja laskentamallien avulla voi arvioida

Helin, Jukka  - Sian ruokinta ja hoito, e-bok

Sian ruokinta ja hoito

Helin, Jukka

13,30€

Sikatilan kannattavuus riippuu siitä, kuinka hyvin eri tuotantopanoksia onnistutaan yhdistämään tuotannossa. Johtamisen ja taloudellisen ruokinnan merkitys korostuu sikatilan tuloksen muodostumisessa. Rehut ovat tuotantokustannusten suurin menoerä.…

Harmoinen, Taina  - Maatilayrityksen menestystekijät, e-bok

Maatilayrityksen menestystekijät

Harmoinen, Taina

13,30€

Oikeat strategiavalinnat, liiketoimintaosaaminen ja tunnuslukujen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ovat keskeisiä menestystekijöitä. Kirja auttaa maatalousyrittäjää pohtimaan omaa strategiaa ja sen vaikutusta kannattavuuteen. Oppaassa käydään läpi

Helin, Jukka  - Maatilayrityksen bioenergian tuotanto, e-bok

Maatilayrityksen bioenergian tuotanto

Helin, Jukka

13,30€

Metsästä tai pellolta saatavalla energialla voi tyydyttää tilan omaa energiantarvetta tai tehdä siitä liiketoimintaa. Maatilalla energiaan kuluu keskimäärin 10 000 euroa vuodessa, joten energian kulutus on merkittävä tuotantokustannus. Bioenergia-ala avaa