Logga in

Sök "rakentaminen"

Pohjonen, Mika - Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa, e-bok

Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa

Pohjonen, Mika

52,70€

Hankintalain lisäksi oppaassa käsitellään tilaajavastuulain soveltaminen rakentamisessa. Myös tätä havainnollistetaan useilla hallinto-oikeuksien ratkaisuilla. Oppaan kirjoittaja, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen toimii Specialist Partnerina Hannes Snellman

Peltonen, Mikko - Pyöräilyradat ja -reitit, suunnittelu ja rakentaminen, e-bok

Pyöräilyradat ja -reitit, suunnittelu ja rakentaminen

Peltonen, Mikko

42,95€

Oppaassa käydään vaiheittain läpi lähiliikunta-alueen suunnittelu ja rakentaminen tarveselvityksestä toteutusvaiheeseen. Kirjassa on useita esimerkkejä toteutetuista kohteista. Useimmat tämän oppaan esittelemistä lähiliikuntapaikoista eivät edellytä tietyn

Jääskeläinen, Lauri - Maankäyttö- ja rakennuslaki, e-bok

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Jääskeläinen, Lauri

140,15€

Lisäksi kirjassa on rakentamisen ja kaavoituksen sanasto, kirjallisuusluettelo, hakusanan mukainen oikeustapaushakemisto, asiahakemisto sekä liiteosassa kaavamerkinnät. Maankäyttö- ja rakennuslaki on käytännön käsikirja kuntien ja valtion viranomaisille sekä

Hoppe, Teija - Työnhakuopas - Mitä, miten, missä?, e-bok

Työnhakuopas - Mitä, miten, missä?

Hoppe, Teija

39,90€

Etsiikö työ jo sinua? Muuttuuko työnhaun syvin olemus, kun välineet muuttuvat? Työnhakuopas sekä opastaa työn perinteiseen etsimiseen ansioluetteloa ja hakukirjeitä käyttäen että avaa sosiaalisen median toimintatavat uran rakentamisessa ja asiantuntijuuden korostamisessa. Kirja

Poikela, Esa - Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen, e-bok

Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen

Poikela, Esa

0,00€

Osaako oppija hakea ja arvioida informaatiota? Osaako opettaja ohjata informaation hankintaa ja arviointia? • Informaatio ei ole tietoa vaan raaka-ainetta tiedon rakentamiseen. Tukevatko opetuskäytännöt informaation käyttöä tiedon rakentamiseen?

Jääskeläinen, Lauri - Maankäyttö- ja rakennuslaki, e-bok

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Jääskeläinen, Lauri

175,65€

Keskeisimmät muutokset liittyvät suunnittelu- ja lupamenettelyjen sujuvoittamiseen, valituslupajärjestelmän käyttöönottoon sekä rakentamisen teknisen sääntelyn uudistamiseen. Kirjassa on myös otettu huomioon vireillä olevan maakuntauudistuksen keskeiset