Logga in

Sök "kansainvälinen toiminta"

Siviilipoliisitoiminta Bosnia-Hertsegovinassa

Siviilipoliisitoiminta Bosnia-Hertsegovinassa

Mäkinen, Jarmo

1,40€

Kansainvälinen poliisityö tuo mieleen ensimmäisenä eri maihin sijoitetut poliisiyhdysmiehet, Europolin, Interpolin sekä kansainvälisen poliisiyhteistyön ja oikeusavun. Tässä yhteydessä unohdetaan kuitenkin usein mainita kansainvälinen

Ryynänen, Aimo - Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet, e-bok

Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet

Ryynänen, Aimo

0,00€

Kirja tarkastelee suomalaista kunnallishallintoa osana yleiseurooppalaista, kansainvälistä kehitystä. Kirjassa korostuu kunnallisen itsehallinnon rooli ja merkitys sekä historiallisesti että nykytilanteessa. Kirjan keskeinen anti on mannereurooppalaisen kunnallishallintokeskustelun

Patomäki, Heikki - Globaali demokratia, e-bok

Globaali demokratia

Patomäki, Heikki

20,40€

Aluksi keskitytään nykyjärjestelmiin, joista tärkeimmät ovat YK, monikansalliset rahoituslaitokset, Maailman kauppajärjestö ja kansainväliset tuomioistuimet. Edelleen teoksessa punnitaan mahdollisuuksia luoda uusia instituutioita. Siinä tutkitaan ehdotuksia

Lindholm, Timo - Globaali kansantalous, e-bok

Globaali kansantalous

Lindholm, Timo

36,45€

Kirjassa käydään käytännönläheisesti läpi sitä, miten teknologinen kehitys, globalisoitunut maailmantalous ja toisaalta luonnonvarojen ehtyminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat yritysten toimintaan ja päätöksentekijöiden preferensseihin. Globaali kansantalous

Tarkka, Jukka - Karhun kainalossa: Suomi kylmässä sodassa 1947-1990, e-bok

Karhun kainalossa: Suomi kylmässä sodassa 1947-1990

Tarkka, Jukka

4,80€

SUOMETTUMISEN SYVIN SISÄLTÖ Suomen toimintaa kylmän sodan paineessa on totuttu pitämään pelkkänä Neuvostoliiton myötäilynä. Liturginen suhmurointi kukoisti 1980-luvulle asti, mutta kulissien takana kansallista etua puolustettiin älykkäästi operoimalla. Suomi torjui taitavilla

Johansson, Frank - Hyvän tekemisen markkinat, e-bok

Hyvän tekemisen markkinat

Johansson, Frank

25,70€

Kansainvälisen auttamisen ala on kasvanut, ammatillistunut ja kaupallistunut huimaa vauhtia 25 viime vuoden aikana. Nykyinen talousjärjestelmä on mahdollistanut järjestöjen kasvun mutta myös pakottanut ne mukaan kaupalliseen kilpailuun. Se on muuttanut alan markkinointikuvastoa, jossa