Logga in

Sök "yliopisto"

Heinonen, Visa - Uusi yliopistolaki, e-bok

Uusi yliopistolaki

Heinonen, Visa

7,00€

Uusi yliopistolaki 2020 on Yliopistokäänne-projektin tuottama näkemys tulevaisuuden yliopistosta Suomessa ja maailmalla. Yliopistojen on otettava niille kuuluva paikkansa vastuunkantajina kansallisten ja maailmanlaajuisten

Korhonen, Vesa - Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka, e-bok

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka

Korhonen, Vesa

0,00€

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka kirjassa tarkastellaan tietoverkkojen roolia osana korkeakoulun opetus- ja opiskeluympäristöä. Huomio kiinnitetään oppimisympäristön pedagogiseen organisointiin ja vuorovaikutuksen ohjaamiseen verkkoperustaisessa ympäristössä. Verkko-opetuksen

Korhonen, Vesa  - Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?, e-bok

Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?

Korhonen, Vesa

0,00€

Kirjassa pyritään kehittämään ohjausmallia yliopisto-opettajien kollegiaaliseen osaamisen jakamiseen ja mielekkäiden käyttötapojen luomiseen tietoteknologian opetuskäytölle. Kirja perustuu kirjoittajien kokemuksiin, havaintoihin ja kehittämishankkeen eri

Murtonen, Mari - Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet, e-bok

Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet

Murtonen, Mari

34,00€

"Opettajana yliopistolla - Korkeakoulupedagogiikan perusteet" tarjoaa tuoretta tutkimusperustaista tietoa korkeakouluopettajan työn tueksi. Korkeakouluopetuksen tavoitteena on oppiminen ja opiskelijan kasvaminen asiantuntijaksi. Opettajan työ korkeakoulussa on parhaimmillaan tutkimuksen