Logga in

Sök "työturvallisuus"

Lehtinen, Reijo - Rakennushankkeen työturvallisuus, e-bok

Rakennushankkeen työturvallisuus

Lehtinen, Reijo

58,55€

Rakennushankkeen työturvallisuus -kirjan uusintapainokseen on päivitetty valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä. Muutokset tulevat voimaan elokuussa 2019. Rakennushankkeen työturvallisuus -kirjassa kerrotaan, miksi turvallisuussuunnittelua

Lehtinen, Reijo S - Rakennushankkeen työturvallisuus, e-bok

Rakennushankkeen työturvallisuus

Lehtinen, Reijo S

46,15€

Rakennushankkeen työturvallisuus -kirjan uusintapainosta on päivitetty muuttuneiden lakien ja asetusten osalta. Räjäytystyönjohtajan velvollisuudet sekä valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta ovat tarkentuneet. Rakennushankkeen työturvallisuus

Tarkkonen, Juhani - Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen, e-bok

Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen

Tarkkonen, Juhani

76,15€

Turvallisuus ja työhyvinvointi kannattaa nähdä saman johtamiskokonaisuuden osina, koska niillä molemmilla on yhteinen perusta: työolosuhteet ja työolosuhdeseuraamukset. Työolosuhteet ovat työnteon tuloksellisuuden konkreettisia edellytyksiä osaamisen…

 - Raturva - rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet, e-bok

Raturva - rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet

32,80€

Talo 2000 -tuotantonimikkeistön mukaisissa turvallisuusohjeissa kerrotaan, mitkä kaikki työturvallisuusasiat on huomioitava kussakin työlajissa. Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -osassa esitetään menettelytavat, joilla varmistetaan rakennuskoneiden ja -laitteiden

Jaana, Paanetoja - Työoikeus tutuksi, e-bok

Työoikeus tutuksi

Jaana, Paanetoja

38,15€

Aihepiirejä ovat työsopimuksen solmiminen ja päättäminen, työsuhteen ehdot, työehtosopimuksen vaikutus työsuhteessa, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, yksityisyyden suoja, työantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta, työaika- ja vuosiloma-asiat sekä työturvallisuus.

Hyyti, Jari - Haastavat asiakastilanteet: väkivalta työssä, e-bok

Haastavat asiakastilanteet: väkivalta työssä

Hyyti, Jari

26,10€

Haastava tai uhkaava työtilanne on myös työturvallisuus- ja työsuojeluasia. Siksi teoksessa käsitellään työturvallisuuslainsäädäntöä, lainsäädännön säätelemiä vastuukysymyksiä sekä käytettävissä olevia juridisia puuttumiskeinoja. Hankalan asiakkaan

Vuolio, Raimo - Räjäytysopas, e-bok

Räjäytysopas

Vuolio, Raimo

99,00€

Kattava räjäytysten suunnittelun ja toteuttamisen tietopaketti kaikkien panostajaluokkien koulutukseen sekä käsikirjaksi louhintatyömaille räjäytystyön luonteesta riippumatta. Kirjan aluksi käydään läpi panostajien pätevyysvaatimukset sekä…