Logga in

Sök "tutkimus"

ry, Yritystutkimus - Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, e-bok

Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

ry, Yritystutkimus

27,75€

Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi -oppaassa esitellään yrityksen liiketaloudellisten tunnuslukujen perusteet ja laskentatavat sekä esimerkki tilinpäätösanalyysista. Opasta suositellaan kaikille yritystalouden, erityisesti yritysrahoituksen, parissa työskenteleville.

Bamberg, Jarkko - Tapaustutkimuksen taito, e-bok

Tapaustutkimuksen taito

Bamberg, Jarkko

22,85€

Tapaustutkimuksen suosio yhteiskuntatutkimuksessa on viime vuosina voimakkaasti kasvanut. Tapaustutkimuksen taito on ensimmäinen tapaustutkimukseen syvällisesti paneutuva suomenkielinen

Heikkilä, Tarja - Tilastollinen tutkimus, e-bok

Tilastollinen tutkimus

Heikkilä, Tarja

Från 8,80€

Tarkastelussa painotetaan erityisesti aineiston käsittelyä sekä tulosten tulkintaa ja raportointia, jota havainnollistetaan tutkimusotteiden avulla. Internetkysely on huomioitu sekä tiedonkeruun yhteydessä että myöhemmissä tutkimusprosessin

Eskola, Jari - Johdatus laadulliseen tutkimukseen, e-bok

Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Eskola, Jari

20,40€

Laadullisen tutkimuksen perusteisiin pureutuva metodioppikirja, jossa käydään läpi koko tutkimusprosessi tutkimusideasta raportointiin. Esillä on monia tapoja ja tekniikoita tehdä tutkimusta laadullisilla aineistoilla,

Alasuutari, Pertti - Laadullinen tutkimus 2.0., e-bok

Laadullinen tutkimus 2.0.

Alasuutari, Pertti

22,20€

Laadullinen tutkimus on samankaltaista merkkien tulkitsemista ja uusien johtolankojen aktiivista tuottamista. Vihjeiden ja johtolankojen pohjalta yritetään päätellä jotain sellaista, joka ei ole havainnoista paljaalla silmällä nähtävissä. Laadullinen

Arlander, Annette - Esitystutkimus, e-bok

Esitystutkimus

Arlander, Annette

30,45€

Ensimmäinen suomalaisten tutkijoiden voimin tuotettu esitystutkimuksen (performance studies) kokoelma. Sisältää Annette Arlanderin johdantokirjoituksen "Mikä esitystutkimus?", yhdeksän uutta tutkimusartikkelia,

Kalela, Jorma - Historiantutkimus ja historia, e-bok

Historiantutkimus ja historia

Kalela, Jorma

16,85€

Historiantutkimus ja historia on tarkoitetu yliopistolliseksi oppikirjaksi, jossa tarkastellaan historiantutkimuksen perustavia kysymyksiä tutkijan käytännön työn nakökulmasta. Teos soveltuu myös käsikirjaksi niin historiantutkijalle kuin maallikollekin.

Kallinen, Kati - Sensitiivinen tutkimuksessa, e-bok

Sensitiivinen tutkimuksessa

Kallinen, Kati

67,70€

Keskeisinä esimerkkeinä toimivat kirjan kirjoittajien yhteiskuntatieteelliset väitöstutkimukset koskien huostaanotettuja lapsia, alkoholiongelmaisten isien aikuistuneita poikia ja neuvolan perhetyön asiakasvanhempia. Sensitiivinen tutkimuksessa