Logga in

Sök "tieteellinen tieto"

Virtanen, Petri - Tiedolla johtaminen julkishallinnossa, e-bok

Tiedolla johtaminen julkishallinnossa

Virtanen, Petri

0,00€

Saadaanko tutkimuksen avulla lisää ymmärrystä päätöksenteon vaihtoehdoista ja päätösten vaikutuksista? Onko tiedolla johtaminen olemassa olevaa todellisuutta, myytti vai toteuttamiskelpoinen mahdollisuus?Suomen julkista hallintoa on ollut tapana kehittää ja uudistaa tietoa

Juti, Riku - Tiedon filosofia: Antiikista nykyaikaan, e-bok

Tiedon filosofia: Antiikista nykyaikaan

Juti, Riku

27,75€

Tiedon käsite joutuu koville. Tiedosta puhutaa erottamatta sitä esimerkiksi informaatiosta, datasta tai laskemisesta. Teos vie lukijansa tiedon filosofiaan ja sen vuosituhantiseen historiaan antiikin Kreikan, Intian

Mertanen, Virve - Tietokirjoittajan käsikirja, e-bok

Tietokirjoittajan käsikirja

Mertanen, Virve

23,05€

Kirjoittajilta edellytetään kykyä esittää ajatuksiaan kirjallisesti muiden ymmärtämässä muodossa, olipa kyseessä raportti, lehtijuttu, internet-sivu tai yleistajuinen tietokirja. Kukaan ei kuitenkaan ole seppä syntyessään. Tämä kirja auttaa kirjoittajaa jalostamaan esitystapaansa

Kinnunen, Taina - Seksuaalinen ruumis: Kulttuuritieteelliset lähestymistavat, e-bok

Seksuaalinen ruumis: Kulttuuritieteelliset lähestymistavat

Kinnunen, Taina

25,75€

Seksuaalinen ruumis on kaivattu katsaus seksuaalisuuden kulttuuritieteelliseen tutkimukseen. Teoksessa käsitellään seksuaalisuuden moninaisuutta teorioiden ja tapausesimerkkien avulla. Se esittelee sekä kansainvälistä että suomalaista tutkimusta. Seksuaalinen ruumis pohtii seksuaalisuutta,

Husu, Liisa - Tiede, tieto ja sukupuoli, e-bok

Tiede, tieto ja sukupuoli

Husu, Liisa

19,50€

Tiede, tieto ja sukupuoli on ensimmäinen yleiskatsaus Suomessa tehtävään, sukupuolta problematisoivaan tieteentutkimukseen, ja se esittelee myös alan kansainvälisiä keskusteluja. Onko tiedolla ja tieteellä sukupuolta? Miten sukupuoli ilmenee

Gould, Jeremy - Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto., e-bok

Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto.

Gould, Jeremy

25,75€

Miten tutkijan henkilökohtaiset piirteet – ikä, sukupuoli, uskonto, etnisyys, luokka-asema sekä kulttuurisesti opitut ajattelutavat – vaikuttavat etnografisesta kenttätutkimuksesta muodostuvaan tietoon? Onko tutkijan mahdollista hallita näiden piirteiden vaikutusta? Miten muodostaa