Logga in

Sök "sosiaalityöntekijät"

Hirvonen, Elina - Suojelupäätöksiä, e-bok

Suojelupäätöksiä

Hirvonen, Elina

4,35€

Kävi ilmi, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on koko ajan kiire. Asiakastapaamisiin he lähtevät juosten. Kiireen keskellä he tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat lapsiin ja heidän vanhempiinsa koko loppuelämän. Oikeita ratkaisuja on vaikea

(toim.), Asta Niskala - Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä, e-bok

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

(toim.), Asta Niskala

28,00€

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä on ajankohtainen perusteos asiakkaan osallisuudesta sosiaalityössä. Sosiaalityötä toteutetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä suunnitelmia paremmasta tulevaisuudesta, häntä…

Laitinen, Merja - Asiakkuus sosiaalityössä, e-bok

Asiakkuus sosiaalityössä

Laitinen, Merja

25,75€

Sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa tärkein tavoite on, että asiakkaan kaikinpuolinen etu toteutuu. Mutta tapahtuuko näin käytännössä? Asiakkaan kohtaamiseen ja palveluiden toteutumiseen liittyy monia ideologisia kysymyksiä ja käytännön…

Kemppainen, Tarja - Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö, e-bok

Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö

Kemppainen, Tarja

33,90€

Miten muuttuvat ideologiat ja hyvinvointivaltion rapautuminen näyttäytyvät sosiaalityön käytännöissä, rakenteissa ja tutkimuksessa? Miten sosiaalihuollon uudistunut lainsäädäntö määrittää sosiaalityöntekijöiden työtä, sen reunaehtoja ja osaamisen

Jokinen, Arja - Sosiaalityö aikuisten parissa, e-bok

Sosiaalityö aikuisten parissa

Jokinen, Arja

22,20€

Sosiaalityötä aikuisten parissa on tehty koko sen historian ajan. Viime vuosien yhteiskuntapoliittiset linjaukset ovat kuitenkin ajankohtaistaneet sen uudella tavalla. Kannustava ja aktivoiva hyvinvointipolitiikka kohdistuu erityisesti aikuisten parissa…

Hänninen, Kaija - Vastavuoroinen sosiaalityö, e-bok

Vastavuoroinen sosiaalityö

Hänninen, Kaija

27,75€

Sosiaalityöntekijöillä on eräänlainen kaksoisrooli: tarjota tukea ja apua heikommassa asemassa oleville mutta toisaalta kontrolloida niitä, jotka vahingoittavat teoillaan muita. Työssä kohdataan usein ristiriitaisia tilanteita, joiden ratkaisemisessa tarvitaan

Juhila, Kirsi - Aika, paikka ja sosiaalityö, e-bok

Aika, paikka ja sosiaalityö

Juhila, Kirsi

28,40€

Konkreettisimmillaan se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sosiaalityöntekijä tavataan sovittuna aikana sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottohuoneessa. Aika ja paikka ovat osa elämää myös syvemmin: esimerkiksi muistoina onnellisista lapsuuden kesistä maalla,

Raunio, Kyösti - Olennainen sosiaalityössä, e-bok

Olennainen sosiaalityössä

Raunio, Kyösti

25,75€

Olennainen sosiaalityössä on kattava esitys ja ajankohtainen puheenvuoro sosiaalityön lähtökohdista. Teos tarkastelee sosiaalityötä ammatillisena toimintana ja käsittelee sen olennaisia lähtökohtia kuten sisältöä määrittäviä arvoja, etiikkaa…

Mäkinen, Päivi - Ammattina sosionomi, e-bok

Ammattina sosionomi

Mäkinen, Päivi

33,55€

Uudistettu perusteos on suunnattu sosionomiopintojen alkuun, mutta sitä voidaan käyttää valikoidusti myös opintojen myöhemmissä vaiheissa. Sosionomikoulutuksen ja asiantuntijaksi kasvamisen peruslähtökohtien lisäksi kirjassa annetaan esimerkkejä…