Logga in

Sök "oppimisympäristö"

Eerola, Satu  - Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä, e-bok

Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä

Eerola, Satu

0,00€

Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä –kirja kertoo yliopisto-ohjauksen monimuotoisuudesta, monitoimijuudesta ja moniänisyydestä. Ohjauksessa on kyse korkea-asteen koulutuksen koko palvelujärjestelmästä, mikä muodostuu erilaisten ohjauksellisten toimintojen

Korhonen, Vesa  - Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?, e-bok

Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?

Korhonen, Vesa

0,00€

Kirja tarkastelee oppimisympäristöjen muutosta ja tietoteknologian opetuskäyttöä osana akateemista työkulttuuria ja pedagogista kehittämistoimintaa. Kysymys on opetus- ja ohjaustyötä tekevien omista opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen prosesseista sekä akateemisen yhteisön

Poikela, Esa  - Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista, e-bok

Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista

Poikela, Esa

0,00€

Tämän kirjan lähtökohta on toisenlainen: miksi tutkiminen ja oppiminen on erotettu toisistaan? Kysymyksen kautta päästään yliopistopedagogiikan kysymysten ytimeen: miten yliopistoissa kyettäisiin saamaan aikaan parempaa oppimista ja sitä kautta parempaa opetusta? Muita kysymyksiä joihin kirja

Korhonen, Vesa - Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka, e-bok

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka

Korhonen, Vesa

0,00€

Huomio kiinnitetään oppimisympäristön pedagogiseen organisointiin ja vuorovaikutuksen ohjaamiseen verkkoperustaisessa ympäristössä. Verkko-opetuksen strategioissa painotetaan usein vain tiloja, laitteita, tukipalveluja ja koulutusta ja oletetaan, että opetus

Savolainen, Hannu - Oppimisen tulevaisuus, e-bok

Oppimisen tulevaisuus

Savolainen, Hannu

21,00€

Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja verkostot. Lapset ja nuoret omaksuvat merkittävän osan tiedoistaan ja taidoistaan internetin ja sosiaalisen median kautta. Tulevaisuuden

Poikela, Esa  - Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus, e-bok

Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus

Poikela, Esa

0,00€

Kirja esittelee työssä oppimisen prosessimallin ja kuvaa sen soveltamista tietoteknologian, kaupan, teollisuuden, uusmedian, hoiva-alan ja opetusalan työn ja osaamisen kehittämisessä. Malli tekee mahdolliseksi tunnistaa ja ymmärtää sekä ohjata…

Lazonby – An English Village

Lazonby – An English Village

Lingonet

20,31€

Lazonby – An English Village on aikuisille oppijoille suunnattu englannin kielikylpyohjelma, jossa tehdään vierailu cumbrialaiseen Lazonbyn kylään Luoteis-Englannissa. Ohjelmassa kuljetaan syntyperäisen oppaan mukana kylän maisemissa ja tutustutaan…

Teentalk France Interviews

Teentalk France Interviews

Lingonet

13,22€

Teentalk France Interviews esittelee 20 ranskalaista lukiolaista, joita haastatellaan erilaisista heidän elämäänsä, arkeensa ja harrastuksiinsa liittyvistä aiheista. Haastattelut on suunniteltu erityisesti kielenoppimisen tarpeisiin siten, että…