Logga in

Sök "oikeusturva"

Ylipartanen, Arto - Tietosuoja terveydenhuollossa, e-bok

Tietosuoja terveydenhuollossa

Ylipartanen, Arto

35,50€

Tietosuoja terveydenhuollossa -Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä Potilaan asema ja oikeudet ovat entistä korostuneemmassa asemassa nykypäivänä. Tähän kirjaan on otettu terveydenhuoltotehtävissä työskentelevien esittämiä…

Tapaus tapausten joukossa

Tapaus tapausten joukossa

Hautala, Ilkka

2,80€

"Omaisilla ei ole minkäänlaista oikeusturvaa", oli uhrin vanhempien mielipide, kun tapahtumasta oli kulunut vuosi.

Radistsev, Aleksandr - Matka Pietarista Moskovaan, e-bok

Matka Pietarista Moskovaan

Radistsev, Aleksandr

27,75€

Luokkaristiriitojen lisäksi viranomaisten mielivalta ja yksilön heikko oikeusturva ovat kirjassa vahvasti esillä. Radistsev perusti kritiikkinsä länsieurooppalaiselle valistusajattelulle ja Yhdysvaltojen esimerkille. Kirjan perusvire on eettinen: paljon kärsimystä

Lahtinen, Matti - Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä, e-bok

Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä

Lahtinen, Matti

90,75€

Kirjassa tarkastellaan muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia: lainsäädännön lähtökohdat ja rakenne, koulutuksen tavoitteet ja koulutuksen järjestämisen edellytykset, opetuksen järjestäminen, opetussuunnitelmat ja tutkintojärjestelmät, oppilaiden ja opiskelijoiden arviointi, oikeudet ja velvollisuudet,

Jumppanen, Janne - Liikennevakuutus, e-bok

Liikennevakuutus

Jumppanen, Janne

51,45€

Lisäksi selostetaan liikennevahinkojen selvittely ja vakuuttamisvelvollisuus sekä vakuutusmaksuihin ja -ehtoihin, oikeusturvaan sekä kansainvälisiin asioihin liittyvät säädökset. Kirja sisältää havainnollisia esimerkkejä lainsäädännön soveltamisesta

Erma, Juhani - Hyvä hallitustyö, e-bok

Hyvä hallitustyö

Erma, Juhani

47,80€

Jokaisen hallitustyötä tekevän tulee jo oman oikeusturvansa takia tietää vastuunsa ja tuntea oikeat toimintatavat. Myös yrityksen edustajien tulee tietää, mitä hallitukselta voi odottaa ja mitä ei. Teos kertoo perusasiat hallitustyöstä ensimmäiseen hallituspaikkaansa