Logga in

Sök "näkökulma"

Mattila, Antti S. - Näkökulman vaihtamisen taito, e-bok

Näkökulman vaihtamisen taito

Mattila, Antti S.

9,60€

”Ihmisiä eivät järkytä asiat, vaan heidän uskomuksensa niistä.”
– Epiktetos (n. 55–135 jKr.) 
Jo antiikin Kreikassa filosofit pyrkivät näkökulman vaihtamisen avulla kehittämään…

Kihn, Lili-Anne - Näkökulmia arviointiin ja valvontaan, e-bok

Näkökulmia arviointiin ja valvontaan

Kihn, Lili-Anne

0,00€

Arvioinnilla ja valvonnalla on 2010-luvulla lukuisia kehittämishaasteita. Miten arvioida tuloksellisuutta ja tuottavuustavoitteita erilaisissa ympäristöissä? Mitä mahdollisuuksia on valvoa ja torjua harmaata taloutta tai arvioida kuntarakenneuudistusta? Tämän…

Eskola, Hannu - Näkökulmia hyvinvointiteknologiaan, e-bok

Näkökulmia hyvinvointiteknologiaan

Eskola, Hannu

0,00€

Hyvinvointiteknologia ei ole enää pienen käyttäjäryhmän yksinoikeus vaan sen erilaiset sovellukset ja laitteet ovat osa kenen tahansa arkipäivää. Neljä Pirkanmaan korkeakoulua aloitti vuonna 2004 ohjelman, jonka tavoitteena on edistää ihmisen…

Pesonen, Heikki - Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia, e-bok

Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia

Pesonen, Heikki

24,90€

Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia tarjoaa viimeisintä tutkimustietoa uskonnosta sekä esittelee uskontotieteen ajankohtaisia tutkimuskohteita ja tutkimustapoja. Se selvittää uskontotieteen lähtökohtia, historiaa ja peruskäsitteitä sekä kysymystä uskonnon määrittelystä.

Juuti, Pauli - Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät, e-bok

Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät

Juuti, Pauli

27,75€

Monipuolinen ja perusteellinen Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät on hyödyksi niin opiskelijoille, jatko-opiskelijoille kuin tutkijoillekin. Se on kirjoitettu etenkin kauppatieteen alaa ajatellen mutta sopii laadullisen tutkimuksen perusteokseksi

(toim.), Matti - Biologian filosofian näkökulmia, e-bok

Biologian filosofian näkökulmia

(toim.), Matti

20,15€

Biologian filosofian näkökulmia tarkastelee evoluutioteoriaa ja etenkin darwinismia samoin kuin luonnonvalinnan, kelpoisuuden ja sopeutumisen käsitteitä. Teos pohtii myös joitakin biologisen käsitteen- ja teorianmuodostuksen erityiskysymyksiä kuten lajin käsitettä

Adorno, Theodor W. - Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin, e-bok

Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin

Adorno, Theodor W.

15,00€

Adornon alun perin vuonna 1967 pidetty luento "Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin" osoittaa filosofin olleen myös terävä aikalaisanalyytikko. Sen lisäksi, että luento avaa kiinnostavan ikkunan omaan aikaansa, Adornon huomiot vaikuttavat kuvaavan suoraan