Logga in

Sök "moraali"

(toim.), Sami Pihlström & Mikko Tolonen - Talous ja moraali, e-bok

Talous ja moraali

(toim.), Sami Pihlström & Mikko Tolonen

26,75€

Miten näin on päässyt käymään? Talous ja moraali tuo esille, miten esimerkiksi velanmaksuun, vakuuttamiseen sekä yritysmaailman ja markkinoiden toimintaan sisältyy aina myös moraalinen ulottuvuus. Taloudelliset ilmiöt ovat osa elävää inhimillistä todellisuutta,

Ahokas, Marja - Arvot, moraali ja yhteiskunta, e-bok

Arvot, moraali ja yhteiskunta

Ahokas, Marja

24,85€

Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen Arvot, moraali ja yhteiskunta on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä esitellään arvojen ja moraalin tutkimuksen uusimpia suuntauksia

Malik, Kenan - Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria, e-bok

Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria

Malik, Kenan

31,05€

Moraalin suuntaa etsimässä on kattava eettisen ajattelun historia. Kenan Malik tarkastelee länsimaisen filosofian moraalipohdintojen ohella maailmanuskontoja ja luonnontieteen löytöjä. Historiallisesti ja maantieteellisesti lavean teoksen on sanottu

Kant, Immanuel - Käytännöllisen järjen kritiikki, e-bok

Käytännöllisen järjen kritiikki

Kant, Immanuel

27,75€

Käytännöllisen järjen kritiikki (1788) on Immanuel Kantin (1724-1804) moraaliopillinen pääteos: tutkimus moraaliperiaatteista ja moraalikäsitteistä. Siinä Kant käsittelee ihmisyyden perimmäisiä kysymyksiä tahdonvapaudesta, Jumalan olemassaolosta ja ikuisen elämän mahdollisuudesta

Räikkä, Juha - Esseitä etiikasta, e-bok

Esseitä etiikasta

Räikkä, Juha

50,75€

Esseitä etiikasta koostuu viidestätoista kirjoituksesta, jotka kaikki koskevat tavalla tai toisella etiikkaa ja moraalia. Teos jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan moraalipsykologian ongelmia, toisessa yhteiskuntaetiikan kysymyksiä

Eagleton, Terry - Trouble with Strangers: A Study of Ethics, e-bok

Trouble with Strangers: A Study of Ethics

Eagleton, Terry

26,40€

In this major new book, Terry Eagleton, one of the world’s greatest cultural theorists, writes with wit, eloquence and clarity on the question of ethics. Providing rare insights into tragedy, politics, literature, morality and religion, Eagleton…

Pietarinen, Juhani - Etiikan teorioita, e-bok

Etiikan teorioita

Pietarinen, Juhani

22,20€

Siinä tarkastellaan moraalifilosofisen tutkimuksen luonnetta ja erityisesti niitä käsitteiden merkitysten ongelmia, joiden selvittämiseksi analyyttinen etiikka on kehittynyt. Käsiteltävinä ovat mm. G.E. Mooren intuitionismi, emotivistinen teoria ja loogisen

Heinimäki, Jaakko - Arvon porukka, e-bok

Arvon porukka

Heinimäki, Jaakko

34,15€

Onko luterilainen työmoraali niin tiukka kuin kuvittelemme? Paisuttelemmeko liikaa työmääräämme, vai mistä puheet suomalaisen työelämän ankeudesta johtuvat? Jaakko Heinimäen kirjanen Arvon porukka avaa keskustelua suomalaisesta työkulttuurista yhteisten