Logga in

Sök "kannattavuus"

Huuskonen, Saija - Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus, e-bok

Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus

Huuskonen, Saija

27,30€

Pääpaino on metsänkasvatuksen menetelmissä (taimikonhoito, harvennukset, erirakenteinen metsänkasvatus, laatupuun kasvatus, metsäbiomassan tuotanto ja talteenotto) ja niiden käytäntöön soveltamisessa ja kannattavuudessa. Kirjassa on runsaasti esimerkkilaskelmia,

Suomala, Olli Manninen Petri - Laskentatoimi johtamisen tukena, e-bok

Laskentatoimi johtamisen tukena

Suomala, Olli Manninen Petri

Från 8,80€

Laskentatoimi johtamisen tukena -teoksessa esitellään johdon laskentatoimen peruskäsitteet ja laskentamenetelmät ja ankkuroidaan ne käytännön päätöksentekotilanteisiin. Kirjassa havainnollistetaan, kuinka laskennan menetelmiä voidaan käyttää…

Hakala, Kaija  - Erikoiskasvien viljely, e-bok

Erikoiskasvien viljely

Hakala, Kaija

13,30€

Kustakin kasvista kerrotaan mahdollisimman yhtenäisesti viljelytekniikka, sadon käyttö, jatkojalostus, markkinointi ja kannattavuus, jotta kasvien keskinäinen vertailu onnistuisi mahdollisimman helposti. Erikoiskasvien viljelyä harkitsevan kannattaa ennen viljelyn

Peltonen, Sari - Viljelykiertojen monipuolistaminen, e-bok

Viljelykiertojen monipuolistaminen

Peltonen, Sari

28,30€

Viljelykiertojen monipuolistaminen -kirjan avulla: • lisäät satovarmuutta ja parannat sadon määrää ja laatua • vähennät kasvintuhoojien riskiä ja ravinnehuuhtoutumia • kohennat maan kasvukuntoa • edistät luonnon monimuotoisuutta • tasaat viljelyn riskejä ja työhuippuja • puskuroit

Enroth, Ari - Lampaankasvattajan käsikirja, e-bok

Lampaankasvattajan käsikirja

Enroth, Ari

17,75€

Opas perehdyttää erilaisiin tuotantostrategioihin, eri tuotteiden markkinatilanteeseen ja lammastalouden kannattavuuteen. Kirjasta löytyvät lisäksi perustiedot lampaiden jalostuksesta, ruokinnasta, lampoloista ja ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta. Lampaankasvatusta

Harmoinen, Taina  - Maatilayrityksen menestystekijät, e-bok

Maatilayrityksen menestystekijät

Harmoinen, Taina

13,30€

Toiminnan kannattavuus on menestymisen tärkeimpiä mittareita. Oikeat strategiavalinnat, liiketoimintaosaaminen ja tunnuslukujen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ovat keskeisiä menestystekijöitä. Kirja auttaa maatalousyrittäjää pohtimaan omaa strategiaa