Logga in

Sök "järki"

Kant, Immanuel - Käytännöllisen järjen kritiikki, e-bok

Käytännöllisen järjen kritiikki

Kant, Immanuel

27,75€

Käytännöllisen järjen kritiikki (1788) on Immanuel Kantin (1724-1804) moraaliopillinen pääteos: tutkimus moraaliperiaatteista ja moraalikäsitteistä. Siinä Kant käsittelee ihmisyyden perimmäisiä kysymyksiä tahdonvapaudesta, Jumalan olemassaolosta ja ikuisen elämän mahdollisuudesta

Ojanen, Markku - Tunne vai järki: polkuja viisaisiin valintoihin, e-bok

Tunne vai järki: polkuja viisaisiin valintoihin

Ojanen, Markku

19,25€

Tulisiko elämän suuret ja miksei pienemmätkin ratkaisut tehdä järkeilemällä, vai olisiko tunteisiin luottaminen sittenkin oikea tie? Ovatko järki ja tunteet toisensa poissulkevia asioita? Markku Ojasen mainio teos antaa paljon ajattelun aihetta, piditpä sitten itseäsi tunne- tai

Austen, Jane - Järki ja tunteet, e-bok

Järki ja tunteet

Austen, Jane

10,75€

Tunnettu klassikko Järki ja tunteet on Jane Austenin ensimmäinen romaani. Teos kertoo Elinor ja Marianne Dashwoodista, kahdesta naimattomasta sisaresta, jotka kumpikin etsivät onnea ja rakkautta omalla tavallaan. Vanhempi Elinor on pidättyväinen, kun taas Marianne elää jatkuvassa

Weckroth, Klaus - kaiken järjen mukaan, e-bok

kaiken järjen mukaan

Weckroth, Klaus

10,00€

Kirja "kaiken järjen mukaan" käsittelee erityisesti naistutkimuksen ja yleisesti ihmistutkimuksen tilaa. Se, että ihmisellä on "itsenäinen tahto", tarkoittaa sitä, että tutkimusta on tehtävä yhteistyössä ihmisten kanssa. Ihmistutkimuksen objekti on ytimeltään subjekti. Tämä

Austen, Jane - Järki ja tunteet, e-bok

Järki ja tunteet

Austen, Jane

6,35€

Samankaltaisten kokemustensa, onnen ailahdustensa ja menettämisen pelkonsa kautta sisarukset oppivat, että todellisen onnen löytämiseen vaaditaan järjen ja tunteen yhdistämistä. Ja sehän on vain viisasta - varsinkin silloin, kun asema ja varallisuus määrittävät

Kant, Immanuel - Puhtaan järjen kritiikki, e-bok

Puhtaan järjen kritiikki

Kant, Immanuel

27,75€

Puhtaan järjen kritiikki on saksalaisen filosofin Immanuel Kantin (1724-1804) tunnetuin ja vaikutusvaltaisin teos ja luultavasti koko länsimaisen filosofian kuuluisin teos. Kant halusi rakentaa siltaa rationalismin ja empirismin välille ja vastusti jyrkkää kokemusajattelua. Teos pyrkii

Ahonen, Kaarina - Järjen ja arjen ääniä, e-bok

Järjen ja arjen ääniä

Ahonen, Kaarina

0,00€

Harjoittelukoulut ovat osa yliopistoa, mutta myös osa seutukunnan kouluverkostoa ja niissä tehdään monenlaista valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä, josta tutkimustoiminta muodostaa osan. Tutkimustoiminnan avulla harjoittelukoulut ovat…

Haaparanta, Leila - Rajan taju: Filosofisia esseitä, e-bok

Rajan taju: Filosofisia esseitä

Haaparanta, Leila

21,00€

Teoksessa tarkastellaan "järjen" eri merkityksiä ja puretaan järjen ja tunteiden vastakkainasettelua. Samalla pohditaan nykyfilosofian suhdetta perinteeseen ja sitä, onko filosofisten koulukuntien välillä vuoropuhelua. Kirjassa