Logga in

Sök "ajattelu"

Bauman, Zygmunt - Sosiologinen ajattelu, e-bok

Sosiologinen ajattelu

Bauman, Zygmunt

19,90€

Zygmunt Bauman johdattaa lukijansa sosiologisen ajattelun lähteille. Arkielämästä ottamiensa esimerkkien avulla hän auttaa luotaamaan tuntemattomia kokemuksia ja näyttää, kuinka ne voidaan tulkita uudella tavalla ja nähdä uudessa valossa. Bauman pohtii maailmaamme järjestäviä

Baggini, Julian - Ajattelun pikkujättiläinen, e-bok

Ajattelun pikkujättiläinen

Baggini, Julian

26,60€

Ajattelun pikkujättiläinen antaa jokaiselle tehoisan tuumailun välineet.
Nykyisen informaatiotulvan keskellä ihminen on suojaton ilman asianmukaisia apuvälineitä. Mutta kriittisen ajattelijan tueksi tarjoutuu Julian Bagginin ja Peter S. Foslin Ajattelun

Haaparanta, Leila - Johdatus tieteelliseen ajatteluun, e-bok

Johdatus tieteelliseen ajatteluun

Haaparanta, Leila

25,70€

Mitä on tieteellinen ajattelu? Miten tiede eroaa muista uskomusten muodostamisen tavoista? Millainen on tieteen maailmankuva ja suhde eettisiin kysymyksiin? Johdatus tieteelliseen ajatteluun esittelee eri tieteenalojen metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä.

Santalainen, Timo J. - Strateginen ajattelu, e-bok

Strateginen ajattelu

Santalainen, Timo J.

58,55€

Vahvan strategisen ajattelun avulla saavutetaan jäljittelemätöntä johtamisetua”, sanoo Timo Santalainen, joka on lisännyt teoksensa kakkospainokseen tuoreita esimerkkejä strategisen ajattelun voimasta. Hänen mukaansa

Halinen, Irmeli - Ajattelun taidot ja oppiminen, e-bok

Ajattelun taidot ja oppiminen

Halinen, Irmeli

27,95€

Kun tietoa on paljon ja sitä on helposti saatavilla, tiedon käsittelyn ja ajattelun taitojen, kuten tulkinnan, arvioinnin ja yhdistelyn, merkitys korostuu. Ajattelun taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja jatkuvalle

Alhanen, Kai - Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa, e-bok

Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa

Alhanen, Kai

21,30€

Teos käsittelee ranskalaisen filosofin Michel Foucault'n (1926-1984) ajattelun lähtökohtia uudesta näkökulmasta ja osoittaa, että hänen moniaineksinen filosofiansa nojaa käytännön käsitteeseen. Teoksessa tehdään läpileikkaus Foucault'n tuotantoon ja selvitetään erityisesti

Cam, Philip - 20 ajattelun työkalua. Opas tutkivan ajattelun opettamiseen, e-bok

20 ajattelun työkalua. Opas tutkivan ajattelun opettamiseen

Cam, Philip

18,00€

Mitä käytännössä tapahtuu, kun ajattelemme taitavasti? Millaisia välineitä käytämme, millaisia siirtoja teemme? Miten tutkivaa ajattelua voidaan harjoitella yhdessä toisten kanssa? Ajattelutaitojen oppimisen tarpeesta puhutaan jatkuvasti, mutta tukea näiden taitojen opettamiseen