Logga in

Jokinen, Arja

Kategoriat, kulttuuri & moraali : johdatus kategoria-analyysiin

Jokinen, Arja - Kategoriat, kulttuuri & moraali : johdatus kategoria-analyysiin, e-bok

27,00€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 9789577685085

Kategoriat ovat olennaisia toisten ihmisten ja oman itsemme määrittelyn välineitä. Kategoria-analyysi tarjoaa oivan välineen teksti-, haastattelu- ja vuorovaikutusaineistojen tulkintaan.

Kategoriat ja niiden käyttö kertovat ajasta, jossa elämme, siitä mitä pidämme normaalina, arvokkaana, ongelmana tai poikkeavana. Myös kaikki yhteiskunnalliset instituutiot päiväkodista vanhainkotiin ja sairaalasta vankilaan nojaavat vahvasti ihmisten ja asioiden kategorioihin. On vaikea kuvitella paikkaa tai tilannetta, jossa kategoriat eivät olisi läsnä ja käytössä, niin olennaisia ne ovat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toistemme ymmärtämisessä. Kategoriat liittävät päivittäisen kanssakäymisen, kulttuurin ja moraalin toisiinsa.

Kirjassa esitellään kategoria-analyysin lähtökohtia ja perusperiaatteita sekä valotetaan erilaisia tutkimuksellisia mahdollisuuksia. Erityinen huomio kiinnitetään identiteettien, ongelmien ja poikkeavuuden kategorisointiin ja niiden tutkimiseen. Kategorisointia tarkastellaan osana sekä arkielämää että institutionaalisia käytäntöjä. Kirja sisältää runsaasti tutkimus- ja aineistoesimerkkejä, jotka havainnollistavat, miten monin tavoin kategoria-analyysia on mahdollista soveltaa erilaisiin tutkimusaineistoihin.

Teos soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin erityisesti yhteiskunta- ja kasvatustieteiden, kulttuurintutkimuksen sekä kieli- ja viestintätieteiden opintoihin.

Nyckelord: kategoria-analyysi, kategoriat, luokitus, määritys, ilmiöt, kulttuuri, moraali, metodologia, etnometodologia, ongelmat, poikkeavuus, diskurssintutkimus, tutkimusmenetelmät

Författare
 
 
Utgivare
Osuuskunta Vastapaino
Utgivningsår
2012
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
296 sidor
Kategorier
Samhälle
 
Filosofi
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
9789577685085
Tryckt ISBN
978-951-768-393-7

Liknande e-böcker