Logga in

Luukkonen, Irene

Vakuutuslainsäädäntö

Luukkonen, Irene - Vakuutuslainsäädäntö, e-bok

60,50€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 9789527285190

Kirja on kokonaisesitys vakuutustoimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja sääntelykehityksestä. Kirjassa käsitellään perusteellisesti vakuutusyritysten toimintaan liittyvän lainsäädännön keskeiset piirteet lukuun ottamatta lakisääteisiä vakuutuslajeja koskevia erityislakeja. Käsittelyä havainnollistavat lukuisat esimerkit Vakuutuslautakunnan ja tuomioistuinten ratkaisukäytännöstä. EU-sääntely on muuttanut vakuutusalan lainsäädäntöä. Kirjan viidennessä painoksessa kuvataan keskeisten lainsäädäntöuudistusten sisältöä sekä EU-sääntelyn valmistelun ja rakenteen muutoksia.
Kirjassa käsitellään seuraavia kokonaisuuksia:
- vakuutusyrityslainsäädäntö (vakuutusyhtiölaki, työeläkevakuutusyhtiölaki sekä laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä)
- laki vakuutusten tarjonnasta
- vakuutussopimuslaki
- kuluttajansuojalainsäädäntö ja vaihtoehtoinen riidanratkaisutoiminta
- muut vakuutustoimintaan kiinteästi liittyvät säädökset: tietosuojalainsäädäntö ja kansainväliset vakuutussuhteet.
Vakuutuslainsäädäntö on tarkoitettu oppikirjaksi sekä alan ammatilliseen koulutukseen että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käyttöön. Myös alan ulkopuoliset saavat yleiskuvan vakuutusyrityksiä koskevista säädöksistä.

Nyckelord: vakuutuslainsäädäntö, vakuuttaminen, vakuutussopimuslaki, laki vakuutusten tarjonnasta

Författare
 
 
 
 
Utgivare
FINVA
Utgivningsår
2018
Språk
fi
Utgåva
5
Sidantal
420 sidor
Kategori
Ekonomisk
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
9789527285190
Tryckt ISBN
9789527285183

Liknande e-böcker