Logga in

Salo, Kirsi

Työtapaturma ja ammattitauti

Salo, Kirsi - Työtapaturma ja ammattitauti, e-bok

54,10€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 9789525684803

Tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus valmistui keväällä 2015 ja uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015, TyTAL) sovelletaan 1.1.2016 alkaen. Tässä kirjassa esitellään TyTAL:n mukaisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvaus- ja vakuutusasiat. Kirjassa selvitetään, mikä on työtapaturma ja millainen sairaus on ammattitauti sekä minkälaisia korvauksia niistä maksetaan. Kirjassa kerrotaan myös, miten korvausasia tulee vireille ja menettelyistä korvausasian käsittelyssä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt, mutta silti kyse on julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. Vakuutusyhtiössä noudatetaankin tämän vakuutuslajin toimeenpanossa TyTAL:n lisäksi hallinnon yleislakeja, mm. hallintolakia ja julkisuuslakia. Vakuutusmaksujen hinnoittelu perustuu vapaaseen kilpailuun ja TyTAL:ssa on säädetty vain yleisistä periaatteista, joita vakuutusyhtiön on hinnoittelussaan noudatettava. Näin ollen vakuutusmaksua koskevia asioita kirjassa selvitetään vain yleisellä tasolla. Sen sijaan vakuuttamisen perusasiat, kuka kuuluu pakolliseen vakuutukseen, kenellä on velvollisuus ottaa vakuutus ja vakuuttamisessa muutoin noudatettavat menettelytavat, käsitellään kirjassa kattavasti. Työtapaturma ja ammattitauti – kirja on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteos. Se on ensisijaisesti oppikirja, mutta myös käsikirja korvaus- ja vakuutusasioiden parissa työskenteleville ja muille tätä tietoa työssään tarvitseville. Kirjassa on viittaukset työtapaturma- ja ammattitautilain pykäliin, mikä helpottaa uuteen lakiin perehtymistä.

Nyckelord: TyTAL, työtapaturma, ammattitauti, vakuutukset, korvaukset, ammattitaudit, työtapaturmat, työtapaturmavakuutus, vakuutus, lainsäädäntö, sähkökirjat, sanastot

Författare
Utgivare
FINVA
Utgivningsår
2015
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
248 sidor
Kategori
Ekonomisk
Format
E-bok
eISBN (PDF)
9789525684803
Tryckt ISBN
9789525684834

Liknande e-böcker