Logga in

Rosenlew, Anne

Att forska i utveckling: En inledning

Rosenlew, Anne - Att forska i utveckling: En inledning, e-bok

27,75€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 9789524959469

Indelningen av världen i ett rikare "nord" och ett fattigare "syd" och den ojämlikhet som följer av detta är ett centralt globalt problem och samtidigt grundorsaken till många andra problem. Varför har invånare i olika delar av världen så olika levnadsförhållanden och livsvillkor? Var finns ursprungen till rikedom och fattigdom, till skillnaderna i ekonomisk och samhällelig utveckling och till den internationella ojämlikheten? Hur kan dessa påverkas? I enlighet med utvecklingsforskningens tillvägagångssätt reder "Att forska i utveckling" ut bland annat dessa frågor med stöd av metoder från olika vetenskapsområden.

Boken behandlar utvecklingsforskningens teoretiska utgångspunkter, strömningar och principer samt olika förklaringsmodeller för utveckling. Den diskuterar hur den globala ojämlikheten uppkommit och utvecklingsländernas ställning i världsekonomin. Skilt för sig granskas befolkningsfrågorna, överlevnadsstrategierna hos landsbygdsbefolkningen i utvecklingsländerna, urbaniseringen, könets betydelse samt miljön och den hållbara utvecklingen. Det omfattande grundverket lämpar sig som lärobok och fungerar också utmärkt som ett uppslagsverk för den som intresserar sig för utvecklingsländer och stora globala frågor.

Nyckelord: kehitysmaat, kehitystutkimus, taloudellinen kehitys, globalisaatio, kansainvälinen talous, eriarvoisuus, kehityspolitiikka, globaali hallinta, muuttoliike, kaupungistuminen, ympäristökysymykset, sukupuolentutkimus, e-böcker, utvecklingsländer, utvecklingsforskning, ekonomisk utveckling, globalisering, ojämlikhet, utvecklingspolitik, internationell ekonomi, global styrning, flyttningsrörelse, urbanisering, miljöfrågor, genusforskning

Översättare
 
Utgivare
 
 
 
Utgivare
Gaudeamus
Utgivningsår
2017
Språk
sv
Utgåva
1
Sidantal
468 sidor
Kategori
Ekonomisk
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
9789524959469

Liknande e-böcker