Logga in

Hänninen, Kaija

Vastavuoroinen sosiaalityö

Hänninen, Kaija - Vastavuoroinen sosiaalityö, e-bok

27,75€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 9789524959179

Sosiaalityö auttaa tasaamaan ihmisten erilaisia lähtökohtia elämään. Tämä edistää sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvointia. Sosiaalityöntekijöillä on eräänlainen kaksoisrooli: tarjota tukea ja apua heikommassa asemassa oleville mutta toisaalta kontrolloida niitä, jotka vahingoittavat teoillaan muita. Työssä kohdataan usein ristiriitaisia tilanteita, joiden ratkaisemisessa tarvitaan vahvaa ammattietiikkaa ja selkeää käsitystä työn perusteista. Vastavuoroinen sosiaalityö on kattava käsikirja näiden laajojen kysymysten käsittelemiseen. Vastavuoroisuus merkitsee sosiaalityössä vuorovaikutusta, kuulluksi tulemista ja yhteisön jäseneksi tunnustamista. Sosiaalityön tehtävä on ennakoida, kuunnella apua tarvitsevia sekä samalla välittää yhteiskunnalle tietoa epäkohdista ja vaikuttaa niiden muuttamiseen. Teos avaa opiskelijalle ja kokeneemmallekin työntekijälle yhteiskunnan ja yksilön vastavuoroista kohtaamista ja sosiaalityön eettistä perustaa. Se esittelee sosiaalityön kirjoa ehkäisevästä lastensuojelusta monikulttuurisuuden kohtaamiseen sekä sosiaalityön johtamiseen.

Nyckelord: sosiaalityö, vastavuoroisuus, asiakkuus, asiakaslähtöisyys, asiakkaat, sosiaalityöntekijät, ammattietiikka, vuorovaikutus, lastensuojelu, monikulttuurisuus, sosiaalityön johtaminen, kulttuurienvälisyys, eettisyys, hyvinvointi, asiakassuhde, kohtaaminen

Utgivare
 
 
 
 
 
Utgivare
Gaudeamus
Utgivningsår
2016
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
360 sidor
Kategori
Samhälle
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
9789524959179

Liknande e-böcker