Logga in

Hirsjärvi, Sirkka

Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö

Hirsjärvi, Sirkka - Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö, e-bok

25,75€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 9789524958868

Tutkimushaastattelu eri muodoissaan on käytetyimpiä tiedonhankinnan menetelmiä useilla tieteenaloilla. Haastattelu voidaan tehdä monista lähtökohdista käsin ja toteuttaa monin eri muodoin. Tässä kirjassa käsitellään tutkimushaastattelun niin teoreettisia kuin käytännöllisiäkin kysymyksiä ja ongelmia. Tarkastelu suuntautuu erityisesti teemahaastattelun toteutukseen. Kirja on tarkoitettu käytännönläheiseksi oppaaksi. Siinä ohjataan muun muassa haastattelunuunnitteluun, haastatteluteemojen kehittelyyn, haastattelutilanteen hallintaan ja kysymysten esittämiseen, eri ikäisten haastatteluun ja haastatteluaineiston analyysiin ja raportointiin. Kirja on tarkoitettu oppaaksi lähinnä opiskelijoille ja tutkijoille, joilla on vain vähän kokemusta haastattelusta. Se palvelee kuitenkin myös varttuneempia tutkijoita, jotka työskentelevät psykologian, kasvatustieteen, sosiologian, sosiaalityön, hoitotieteen, historian tai antropologian alueilla. Sirkka Hirsjärvi on kasvatustieteen professori Jyväskylän yliopistossa ja Helena Lumme kasvatuspsykologian professori Åbo Akademissa.

Nyckelord: haastattelututkimus, tutkimusmenetelmät, tutkimushaastattelut, yhteiskuntatieteet, käyttäytymistieteet, haastattelut, tutkimusaineisto

Författare
 
Utgivare
Gaudeamus
Utgivningsår
2015
Språk
fi
Utgåva
2
Sidantal
213 sidor
Kategori
Filosofi
Format
E-bok
eISBN (PDF)
9789524958868

Liknande e-böcker