Logga in

Hatavara, Mari

Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset: Jälkiklassisen narratologian suuntia

Hatavara, Mari - Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset: Jälkiklassisen narratologian suuntia, e-bok

27,75€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 9789524957007

Miksi kerromme toisillemme tarinoita? Entä miksi ja miten tarinoita tutkitaan? Kertomusten tarkastelu on laventunut kirjallisuudentutkimuksesta kattamaan sangen epäkirjallisiltakin vaikuttavia ilmiöitä. Kirjallisuuden lisäksi kertomuksina tutkitaan muun muassa elokuvaa, kuvataiteita ja muuta visuaalista kulttuuria, ja kertomusnäkökulman avulla on lähestytty erilaisia tosielämän kertomuksia, journalismia tai tapaamme ymmärtää maailmaa ja elämää itseään. Se on vaikuttanut myös historia- ja yhteiskuntatieteissä, mediatutkimuksessa, psykologiassa ja jopa lääketieteessä. Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset esittelee uusinta kertomuksen tutkimusta ja selvittää sen merkitystä tieteidenvälisellä tutkimuskentällä. Samalla nousee esiin kirjallisten kertomusten oma erikoislaatu ja kysymys fiktion luonnottomuudesta todelliseen elämään verrattuna. Teos soveltuu oppikirjaksi etenkin kirjallisuudenopetuksessa ja toimii metodisena oppaana monilla tekstintutkimuksen aloilla.

Nyckelord: narratologia, kerronta, kertoja, tarinat, kertomukset, narratiivisuus, fiktio, kirjallisuudentutkimus, kognitiivinen kirjallisuudentutkimus, tekstianalyysi, kaunokirjallisuus, historialliset romaanit, kirjallisuus, puhe, tulkinta, kuvallinen ilmaisu, elokuva, elokuvat, sarjakuvat, tutkimus

Utgivare
 
 
Utgivare
Gaudeamus
Utgivningsår
2010
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
336 sidor
Kategori
Litteraturforskning
Format
E-bok
eISBN (PDF)
9789524957007

Liknande e-böcker