Logga in

Nissinen, Kari

Ulkoliikuntapaikkojen laatuluokitus ja elinkaarikustannusten arviointi

Nissinen, Kari - Ulkoliikuntapaikkojen laatuluokitus ja elinkaarikustannusten arviointi, e-bok

67,40€

E-bok, PDF, Adobe DRM-skydd
ISBN: 9789522670953
DRM-begränsningar

Skriva utInte tillåtet
Kopiera till urklippInte tillåtet

Laadukas liikuntapaikka on tarpeisiin nähden mahdollisimman monipuolinen ja toimiva. Se on toteutettu teknisesti oikein ja sen koko elinkaarenaikaiset kustannukset ovat kohtuulliset. Liikuntapaikan laatua voidaan arvioida muun muassa liikuntapaikan käyttäjän, ylläpitäjän, omistajan tai yhteiskunnan näkökulmasta. Korkealaatuinen liikuntapaikka on lopulta kaikkien etu. Ulkoliikuntapaikkojen laadun arviointimenettelyn avulla yksittäiselle ulkoliikuntapaikalle voidaan antaa sen laatua kuvaava kokonaisarvosana. Arviointimenettely voidaan tehdä joko liikuntapaikan käyttäjän, omistajan tai ylläpitäjän näkökulmasta. Laatua arvioitaessa huomioidaan mm. liikuntapaikan käyttömäärät, taloudellisuus, sijainti, saavutettavuus sekä esteettömyys. Ulkoliikuntapaikkojen koko elinkaaren aikaisia kustannuksia arvioidaan ottaen huomioon niiden rakentamisesta aiheutuvat rakennuskustannukset, niiden käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä niiden koko käyttöiän aikana vastaan tulevat kunnossapito- ja korjauskustannukset. Kirjaan kuuluvan laskentaohjelmiston avulla voidaan helposti määritellä, laskea ja vertailla erilaisten ulkoliikuntapaikkojen laatua ja elinkaarikustannuksia. Lomakkeistot toimivat PC-ympäristössä ja niiden käyttö edellyttää Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Ohjelmisto ladataan osoitteesta: www.rakennustieto.fi/okmliitteet. Sisäliikuntatilojen laatua voidaan arvioida vastaavasti Opetus- ja kulttuuriministeriön aiemmin julkaiseman Sisäliikuntatilojen laatuluokitus ja elinkaarikustannusten arviointi -kirjan avulla.

Nyckelord: rakentaminen, rakennushankkeet, hankesuunnittelu, liikunta, liikuntapaikat, urheilupaikat, elinkaari, rakennuskustannukset, kustannukset, laadunvalvonta, urheilukentät

Författare
Utgivare
Rakennustieto Oy
Utgivningsår
2015
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
184 sidor
Kategori
Teknologi, energi, trafik
Format
E-bok
eISBN (PDF)
9789522670953
Tryckt ISBN
978-952-267-083-0

Liknande e-böcker