Logga in

Tuomi, Jouni

Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi: Uudistettu laitos

Tuomi, Jouni - Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi: Uudistettu laitos, e-bok

19,30€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 9789520400118

Kirja toimii metodologisena oppaana laadullisen tutkimuksen tekemiseen ja lukemiseen sekä ohjekirjana laadulliseen sisällönanalyysiin.

Teoksessa tarkastellaan sisällönanalyysin teknistä toteutusta, sen rajoitteita ja mahdollisuuksia eri perinteiden näkökulmista. Kirjassa luodaan kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen ongelmakenttään ja vahvuuksiin. Laadullista tutkimusta tekevä yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelija saa kirjasta käytännöllisiä ohjeita tutkimuksensa tekemiseen metodisesti ja sisällöllisesti johdonmukaiseksi.

Uudistettu laitos on entistä selkeämpi ja kattavampi laadullisen tutkimuksen menetelmäopas. Kirjan tekstiä on täsmennetty sisällönanalyysin ja tutkimusraportin kirjoittamisen osalta, ja siihen on lisätty mm. alaluku temaattisesta analyysistä ja sen suhteessa sisällönanalyysiin sekä mixed methods -tutkimusstrategiasta.

Nyckelord: kvalitatiivinen tutkimus, sisällönanalyysi, tutkimusmentelmät, metodologia, tutkimusetiikka, oppaat (teokset)

Författare
 
Utgivare
Tammi
Utgivningsår
2017
Språk
fi
Utgåva
1
Kategori
Teknologi, energi, trafik
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
9789520400118

Liknande e-böcker