Logga in

Andreasson, Ari

Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Andreasson, Ari - Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus, e-bok

72,30€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 9789518854565

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018, ja sitä täydentävä ja täsmentävä kansallinen tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019. Tästä syystä organisaatioiden on päivitettävä henkilötietojen käsittelykäytäntönsä ja pystyttävä taloudellisten sanktioiden uhalla osoittamaan, että henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu asetuksen tietosuojaperiaatteet ja -velvoitteet. Uuden asetuksen myötä tietosuojavastaavan nimittämispakko laajenee, asema paranee ja tehtävät määrittyvät tarkemmin.

Tämä kirja kokoaa yhteen keskeisen tiedon, jonka avulla jokainen tietosuojavastaava onnistuu tehtävässään. Teos opastaa johtoa tietosuojavastaavan nimittämisessä, tehtävien määrittämisessä ja tietosuojatyön organisoinnissa ja resursoinnissa. Se myös auttaa varmistamaan, että henkilötietojen käsittelyprosessien suunnittelu, ohjeistus, koulutus ja valvonta järjestetään lain vaatimalla tavalla.

Big datan, data-analytiikan, tekoälyn, koneoppimisen ja ohjelmistorobotiikan aikakaudella tietosuojavastaava on entistä tärkeämpi myös organisaation menestykselle. Henkilöstön tietosuojaosaamisella saavutetaan merkittävää etua liiketoiminnassa ja pienennetään riskejä.

Teos on tärkeä työkalu tietosuojavastaaville, johdolle sekä kaikille asiakastietoja työssään käsitteleville toimialasta riippumatta. Se tarjoaa kokonaiskuvan tietosuojasta niin alaa opiskeleville kuin tietosuojavastaavana jo toimiville.

Ari Andreasson työskentelee Tampereen kaupungin tietosuojavastaavana, Jaana Riikonen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietosuojavastaavana ja Arto Ylipartanen tietosuojavaltuutetun toimistossa ylitarkastajana. He ovat kouluttaneet tietosuojavastaavia vuosien ajan. Tämä kirja on laajennettu ja päivitetty versio heidän vuonna 2017 ilmestyneestä Osaava tietosuojavastaava -teoksestaan.

Författare
 
 
Utgivare
Tietosanoma
Utgivningsår
2019
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
300 sidor
Kategori
Samhälle
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
9789518854565