Logga in

Seppänen, Janne

Mediesamhället

Seppänen, Janne - Mediesamhället, e-bok

23,05€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 9789517687850

Vilken är mediernas roll i vardagen och i växelverkan människor emellan? På vilket sätt utmanar det avgiftsfria innehållet på webben och de nya medierna den traditionella medieindustrin? Kan man göra revolution med hjälp av Facebook? Vad är mass-själv-kommunikation?

"Mediesamhället" tecknar en aktuell bild av ett samhälle, som på många sätt är beroende av medier. Samtidigt granskar boken hur medierna upplevs då gamla begrepp såsom tv-tittare, radiolyssnare och tidningsläsare börjar bli föråldrade.

"Mediesamhället" är en efterlängtad bok om förändringar i medielandskapet och kommunikationen. Verket granskar kommunikation som interaktion, representationer, ekonomi och som en del av maktutövningen i samhället. Boken fördjupar sig i motsättningarna mellan massmedier och sociala medier, fakta och underhållning, privat och offentligt. Medierna har blivit en oskiljaktig del av samhället - på gott och ont.

Janne Seppänen är professor vid fakulteten för kommunikation, medier och teater vid Tammerfors universitet. Esa Väliverronen är professor vid institutionen för socialvetenskap vid Helsingfors universitet.

Författare
 
Översättare
Utgivare
Osuuskunta Vastapaino
Utgivningsår
2019
Språk
sv
Utgåva
1
Kategori
Allmänna verk
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
9789517687850

Liknande e-böcker