Logga in

Parviainen, Jaana

Ruumiillisuus ja työelämä: Työruumis jälkiteollisessa taloudessa

Parviainen, Jaana - Ruumiillisuus ja työelämä: Työruumis jälkiteollisessa taloudessa, e-bok

24,85€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 9789517686020

Millaisiin asentoihin työruumis taipuu palvelutaloudessa?

Miten sosiaalisia taitoja vaativaa työtä tehdään ruumiillisesti? Mitä tarkoittaa itsen yrittäjyys ja millaisin keinoin työruumista kehitetään? Kuinka rekrytoijat tunnistavat "hyvän tyypin"?
"Ruumiillisuus ja työelämä" pohtii, millaisia seurauksia palvelutalouteen siirtymisellä on ollut työntekijöille, työorganisaatioille ja johtamiselle. Kyse on merkittävästä yhteiskunnallisesta murroksesta, joka koskee lähes kaikkia työikäisiä suomalaisia. Puhuttelevat tapausesimerkit käsittelevät muun muassa Nokian entisten insinöörien kokemuksia, Björn Wahlroosin finanssipääoman ruumiillisuutta sekä naisten työuupumusta.
Teos on ensimmäinen laaja suomenkielinen katsaus työruumiin tutkimukseen. Se soveltuu sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, kulttuurintutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen oppikirjaksi.

Kirjan kirjoittajat ovat yhteiskuntatieteiden, filosofian, kulttuuriantropologian ja kasvatustieteen tutkijoita useista eri yliopistoista ja korkeakouluista.

Nyckelord: yhteiskunnallinen muutos, työmarkkinat, työntekijät, ruumiillisuus, työ, organisaatiot, työelämä, palveluyhteiskunta

Författare
 
Utgivare
 
 
Utgivare
Osuuskunta Vastapaino
Utgivningsår
2017
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
300 sidor
Kategori
Ekonomisk
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
9789517686020

Liknande e-böcker