Logga in

Jokinen, Arja

Diskurssianalyysi

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi, e-bok

27,00€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 9789517685276

Diskurssianalyysi tuo jälleen opiskelijoiden ja tutkijoiden saataville yhdessä niteessä klassikoksi nousseet oppikirjat Diskurssianalyysin aakkoset ja Diskurssianalyysi liikkeessä.

Teos johdattelee havainnollisten esimerkkien avulla analysoimaan vuorovaikutusta, kielenkäytön vaihtelua ja kielen avulla välittyviä viestejä identiteeteistä ja valtasuhteista. Kirjoittajat käyvät myös kattavasti läpi diskurssianalyyttisten tutkimussuuntausten taustoja ja teoreettisia perusteita. Kirjassa on uusi johdanto ja esimerkit on ajanmukaistettu.

Diskurssianalyysi kuvaa niitä kiehtovia ja usein huomaamatta jääviä tapoja, joilla ihmiset kieltä käyttäessään rakentavat sosiaalista todellisuutta. Kielen avulla muun muassa muokataan identiteettejä ja rakennetaan valtasuhteita. Diskurssianalyysi on oppi- ja käsikirja, joka antaa välineet menetelmän soveltamiseen tutkimuksessa ja opinnäytteissä.

Arja Jokinen ja Kirsi Juhila ovat Tampereen yliopiston sosiaalityön professoreita ja Eero Suoninen sosiaalipsykologian yliopistonlehtori.

Nyckelord: diskurssianalyysi, kielellinen vuorovaikutus, kvalitatiivinen tutkimus, laadullinen tutkimus, tutkimusmenetelmät, yhteiskuntatieteet, keskustelunanalyysi, teoriat, käsitteet, metodologia, tutkimustulokset, vaikuttavuus, sosiaalinen konstruktivismi, kielenkäyttö, diskurssintutkimus

Författare
 
 
Utgivare
Osuuskunta Vastapaino
Utgivningsår
2016
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
496 sidor
Kategorier
Samhälle
 
Filosofi
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
9789517685276

Liknande e-böcker