Logga in

Valli, Raine

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 - Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Valli, Raine - Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 - Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin, e-bok

36,25€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 978-952-451-875-8

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1–2 on kirjoitettu aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle, joka on ymmällään tutkimusmenetelmän valinnan edessä. Kirjat ovat helppolukuisia perusoppaita, jotka ohjaavat metodin etsinnässä ja metodisten kysymysten hahmottamisessa. Kirjoittajat tarjoavat myös tärkeitä vinkkejä ja lisälähteitä tiedon ja näkemysten syventämiseen.

Lähtökohtana on, ettei kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä pidä asettaa vastakkain, vaan ymmärtämällä niiden mahdollisuudet ja rajat voi samassa tutkimuksessa hyödyntää vaikka molempia. Kirjoittajat ovat ajatelleet erityisesti graduntekijöitä ja keskittyneet oleellisten perus­asioiden havainnolliseen esittämiseen.

Kirjoittajat ovat kokeneita opinnäytetöiden ohjaajia eri yliopistoissa. Laaja-alaisuutensa vuoksi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1–2 ovat erinomaisia tenttikirjoja esimerkiksi ihmistieteiden metodiopintoihin.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 keskittyy metodin valintaan ja aineistonkeruuseen. Konkreettisia tutkimusmenetelmiä havainnollistetaan käytännön esimerkein.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 paneutuu tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analysointimenetelmiin. Päähuomion kohteena ovat erilaiset metodologiset näkökulmat ja viitekehykset.

5., uudistettu ja täydennetty painos (2018).

Nyckelord: tutkimusmetodi, tutkimusmenetelmä, analysointimenetelmä, tulkintakysymykset, kvantitatiivinen menetelmä, kvalitatiivinen menetelmä, aineiston analyysi, yhteiskuntatieteet, kasvatustiede, tutkimusmenetelmät, metodologia, tutkimusaineisto, analyysimenetelmät, tulkinta, diskurssianalyysi, narratiivisuus, narratiivinen tutkimus, etnografia, fenomenologia, hermeneutiikka, dekonstruktio, tilastomenetelmät, kvalitatiivinen tutkimus, kvantitatiivinen tutkimus, keskustelunanalyysi, oppaat (teokset)

Utgivare
Utgivare
PS-kustannus
Utgivningsår
2018
Språk
fi
Utgåva
5
Sidantal
272 sidor
Kategori
Filosofi
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
978-952-451-875-8
Tryckt ISBN
978-952-451-825-3

Liknande e-böcker