Logga in

Paalasmaa, Jarno

Lapsesta käsin - Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja

Paalasmaa, Jarno - Lapsesta käsin - Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja, e-bok

26,60€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 978-952-451-757-7

Väitetään, että tiedon määrä kaksinkertaistuu joka toinen vuosi. On päivänselvää, ettei koulun keskeinen tehtävä voi olla enää tiedon välittäminen. Vaihtoehtopedagogiikoissa korostuvat sekä lapsilähtöisyys että toiminnallisuus, tekemällä oppiminen ja ylipäätään aktivoiva kasvatus.

Tässä kirjassa kerrotaan, miksi tarvitsemme opetuksen ja kasvatuksen vaihtoehtoja ja millaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Kirjassa esitellään sekä vaihtoehtopedagogiikkojen juuria että nykyisiä koulujen ja päiväkotien käytäntöjä. Teoksessa luodaan myös kuvaa siitä, millaisia uusia opetuksen ja kasvatuksen toteuttamistapoja tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa.

Kirja on vahva ja monipuolinen puheenvuoro siihen, mitä lapsikeskeisyys ja vapaus tarkoittavat kasvatuksessa ja opetuksessa. Kirjoittajina on sekä tunnettuja kasvatustieteilijöitä että vaihtoehtoisia pedagogiikkoja työssään toteuttavia opettajia ja kasvattajia.

Nyckelord: vaihtoehtopedagogiikka, kasvatus, opetus, steinerpedagogiikka, montessoripedagogiikka, freinetpedagogiikka, freirepedagogiikka, Reggio Emilia -pedagogiikka

Utgivare
Utgivare
PS-kustannus
Utgivningsår
2017
Språk
fi
Utgåva
1
Serie
Opetus 2000
Sidantal
362 sidor
Kategori
Fostran, undervisning
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
978-952-451-757-7

Liknande e-böcker