Logga in

Määttä, Paula

Tavallisen erityinen lapsi - Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa

Määttä, Paula - Tavallisen erityinen lapsi - Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa, e-bok

29,25€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 978-952-451-748-5

Miksi on päädytty puhumaan erityisistä lapsista ja kadotettu heidän tavallinen lapsuutensa?

Perheen ja ammattikasvattajien yhteistyö virittyy yleensä vain silloin, kun lapsen kehityksestä huolestutaan. Tällöinkin vastuu mieluusti siirretään erityisasiantuntijoille. Kun lapset luokitellaan erityisiksi, arjen asiantuntijat – vanhemmat – ohitetaan.

Tavallinen lapsuus ilman leimaamista ja muista lapsista erilleen joutumista kuuluu kaikille. Tässä kirjassa tavallisen erityisiin lapsiin kuuluvat myös ne lapset, joilla on lääketieteellinen diagnoosi. Kirjassa tarkastellaan lapsen kehityksen huolenaiheita, kehitysympäristöjen moninaisuutta ja yhteistyön pelisääntöjä. Samalla tuodaan esille hyväksi havaittuja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Kodin, päivähoidon ja koulun arjesta syntyy lapsuus, jonka rakentamiseen tarvitaan yhteistyötä ja kunkin osapuolen asiantuntemusta. Kirjan avulla ammattikasvattaja havaitsee, että erityinen onkin tavallista. Hänen uskonsa omiin mahdollisuuksiin työskennellä kaikkien lasten kanssa lisääntyy.

Kirjan uudistetussa painoksessa on uutta tietoa lapsen kehityksen ja oppimisen perustasta, ja se on päivitetty säädösten osalta.

Kirjan kirjoittajat ovat erityispedagogiikan asiantuntijoita. Paula Määttä on johtanut 20 vuotta tutkimusta, jossa on selvitetty, miten perheet pärjäävät ammattilaisten kanssa. Anja Rantala puolestaan perehdyttää opiskelijoita moni-alaiseen yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston lehtorina.

2. uud. painos.

Nyckelord: lapsen kehitys, kehitysympäristöt, yhteistyö, perhe, opetus, kasvatus, lapset, kasvuympäristö, vaikutukset, lapsuus, normaalius, lasten kehitys, vanhempi-lapsisuhde, vuorovaikutus, aikuiset, vastuu, vanhemmat, koti, päivähoito, koulu

Författare
 
Utgivare
PS-kustannus
Utgivningsår
2016
Språk
fi
Utgåva
2
Sidantal
214 sidor
Kategori
Fostran, undervisning
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
978-952-451-748-5

Liknande e-böcker