Logga in

Lång, Fredrik

Ansiktet i månen

Lång, Fredrik - Ansiktet i månen, e-bok

6,80€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 978-952-333-051-1

Vår kultur och våra värderingar sägs vila på gamla judisk-kristna och grekisk-romerska betraktelsesätt och normer. Men hur har dessa i sin tur uppstått? Den frågan tar Fredrik Lång upp i sin essä, och visar att det är möjligt att härleda förhållningssätt och tankar i vårt sätt att förstå tillvaron till de upplevelser som judarna respektive grekerna och romarna erfor under den epok när dessa tongivande tankemönster skapades.

Nyckelord: essä, historia, teologi, filosofi, juutalaisuus, juutalaiset, kreikkalaiset, roomalaiset, filosofia, antiikki, orjuus, sorto, vapaus, kristinusko, länsimainen kulttuuri, arvot, normit, judendom, judar, greker, romerska medborgare, antiken, slaveri, förtryck, frihet, kristendom, västerländsk kultur, värden, normer, esseet, essäer

Författare
Utgivare
Förlaget M
Utgivningsår
2016
Språk
sv
Utgåva
1
Sidantal
171 sidor
Kategori
Naturvetenskaper
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
978-952-333-051-1
Tryckt ISBN
978-952-333-021-4

Liknande e-böcker