Logga in

Raturva - rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet

 - Raturva - rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet, e-bok

32,80€

E-bok, PDF, Adobe DRM-skydd
ISBN: 978-952-267-238-4
DRM-begränsningar

Skriva utInte tillåtet
Kopiera till urklippInte tillåtet

Tämä kirja koostuu kahdesta aiemmin julkaistuista teoksesta, Raturva 2 – rakennustöiden turvallisuusohjeet sekä Ratu Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. Kirjan sisältämä turvallisuusaineisto on suunnattu erityisesti työnjohdolle ja työntekijöille. Kirjan ensimmäisessä osassa kerrotaan työmaan keskeisistä turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Tietoa löytyy muun muassa perehdyttämisestä, aliurakoitsijoiden turvallisuussuunnittelusta, läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisesta, henkilönsuojaimista, ergonomiaa parantavista apuvälineistä, ulkomaisten työntekijöiden huomioimisesta sekä työnjohdon ja työntekijöiden velvollisuuksista. Kirjan toinen osa, Raturva Rakennustöiden turvallisuusohjeet, on rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Talo 2000 -tuotantonimikkeistön mukaisissa turvallisuusohjeissa kerrotaan, mitkä kaikki työturvallisuusasiat on huomioitava kussakin työlajissa. Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -osassa esitetään menettelytavat, joilla varmistetaan rakennuskoneiden ja -laitteiden oikea hankinta, käytönopastus ja turvallinen käyttö työmaalla. Rakennuskoneiden ja laitteiden käyttäjän tiedoilla, taidoilla ja asenteilla on huomattava merkitys työturvallisuuden toteutumisessa rakennustyömaalla. Koneiden käytön osaaminen on turvallisen ja tuottavan työn edellytys. Kirjaan on lisäksi koottu teknistä tietoa rakennuskoneista ja -laitteista sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, määräykset ja ohjeet. Julkaisu sisältää hyperlinkkejä sekä mobiililaitteen kameralla luettavia QR-koodeja tuotantonimikkeen mukaisiin ohjeisiin ja tarkastuslomakkeisiin sähköisessä tarkastuslistapalvelussa. Lomakkeiden tarkoituksena on olla osa työhönopastusta sekä apuna laitteiden tarkastuksissa.

Nyckelord: rakennustyöt, työturvallisuus, rakennuskoneet

Utgivare
Rakennustieto Oy
Utgivningsår
2018
Språk
fi
Utgåva
1
Serie
Ratu-käsikirja, KI-6032
Sidantal
255 sidor
Kategori
Teknologi, energi, trafik
Format
E-bok
eISBN (PDF)
978-952-267-238-4
Tryckt ISBN
978-952-267-237-7

Liknande e-böcker