Logga in

InfraRYL 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet

 - InfraRYL 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet, e-bok

202,00€

E-bok, PDF, Adobe DRM-skydd
ISBN: 978-952-267-044-1
DRM-begränsningar

Skriva ut20 sidor with an additional page accrued var 9 timme, capped at 20 sidor
Kopiera till urklipp20 utdrag with an additional excerpt accrued var 9 timme, capped at 20 utdrag

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2006 -julkaisussa luotiin ensimmäistä kertaa infra-alalle yhtenäinen ja yhteinen kuvaus infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista. InfraRYL 2010 osa 1 päivittää ja laajentaa näiden alan keskeisten infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten määrittelyä. InfraRYL 2010 ilmestyy myös sähköisenä julkaisuna InfraRYL Net. Julkaisu sisältää infrarakentamisessa sovellettavan hyvän rakennustavan. Se käsittelee maa-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä päällysteiden ja pintarakenteiden teknisiä vaatimuksia. Uudet luvut käsittelevät mm. paalulaattarakenteita, ruoppauksia, massanvaihtoa ja johtokaivantojen virtaussulkuja. Muut teknisiä vaatimuksia koskevat luvut on päivitetty. Teknisiä vaatimuksia käytetään rakennusosien ja työvaiheiden laatua määritettäessä ja todettaessa. Toimivuusvaatimukset kuvaavat rakenteen ja sen osien elinkaaren aikaista käyttäytymistä. Tekniset vaatimukset määrittelevät rakenteiden valmistumishetken vaatimuksia. Toimivuusvaatimukset esitetään vain sähköisessä julkaisussa. InfraRYL otetaan käyttöön hankekohtaisesti suunnittelua ja rakentamista koskevien tarjouspyyntöjen kautta. Viittaamalla suunnitelma-asiakirjoissa InfraRYLin yksilöityyn kohtaan saadaan sen määräykset voimaan hankkeessa. Se määrittää hyvää rakennustapaa myös silloin, kun hankkeen osapuolet ovat siitä eri mieltä. InfraRYL on laadittu alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi on kuultu infra-alan keskeisiä tahoja ja asiantuntijoita.

Nyckelord: rakentaminen, rakennustekniikka, infrarakentaminen, maarakenteet, perustukset, pohjarakenteet, kalliorakentaminen, kasvillisuus, kasvillisuusrakenteet, maaperä, yhdyskunatekniikka, tienrakennus, vesirakennus, maatyöt, maarakennustyöt, rakentamisen laatu, laatuvaatimukset, rakennustyöt

Utgivare
Rakennustieto Oy
Utgivningsår
2013
Språk
fi
Utgåva
1
Serie
InfraRYL 2010, 03-10001, Infra 032-710001
Sidantal
555 sidor
Kategori
Teknologi, energi, trafik
Format
E-bok
eISBN (PDF)
978-952-267-044-1
Tryckt ISBN
978-951-682-958-9

Liknande e-böcker