Logga in

Miettinen, Satu

Muotoiluajattelu

Miettinen, Satu - Muotoiluajattelu, e-bok

17,75€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 978-952-238-119-4

Muotoiluajattelu-kirja antaa puheenvuoron muotoilusta ja muotoiluajattelusta sen pitkäaikaisille toimijoille ja kehittäjille. Kirja taustoittaa muotoiluajattelua, julkisten palveluiden muotoilua, muotoilua aluekehittämisessä sekä muotoiluajattelua kansainvälisenä toimintana. Kirjan kirjoittajat ovat eturivin muotoilijoita ja muotoiluajattelijoita.
Kirja esittelee muotoiluajattelua erilaisista näkökulmista konkreettisten case-esittelyjen ja puheenvuorojen avulla: Mitä muotoiluajattelu on? Kuinka sitä mitataan? Miten sitä kehitetään ja hyödynnetään osana yrityksen liiketoimintaa?
Kirja nostaa esiin myös muotoiluajattelua taustoittavia artikkeleita: Muotoiluajattelua tuodaan esiin alueellisen innovaatiotoiminnan, aluekehittämisen ja alueiden yritysten näkökulmasta.
Yritykset ja muotoilijat puolestaan tuovat muotoiluajattelun konkreettiselle tasolle: Miten muotoilu on hyödyttänyt yritysten toimintaa ja kilpailukykyä? Miten muotoiluajattelu on parantanut yrityksen toimintaedellytyksiä ja kasvua?
Muotoiluajattelua esitellään myös kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamisen näkökulmasta. Muotoiluajattelu on kansainvälinen ilmiö, mutta myös keino suomalaisille yrityksille kilpailla markkinoista maailmalla.
Kirja on tarkoitettu sekä yrityksille auttamaan muotoilun hyödyntämisessä, kilpailukyvyn lisäämisessä ja arvon luomisessa muotoilun avulla että muotoiluopetuksen peruslukemiseksi.

Nyckelord: Muotoilu, muotoilujohtaminen, muotoiluopetus, innovaatiotoiminta, kilpailukyky, julkinen hallinto, aluekehittäminen, palvelut, kansainvälistyminen, arktinen muotoilu, palvelumuotoilu, yritykset, yritystoiminta, sähkökirjat, muotoilu, innovaatiot

Utgivare
Utgivare
Teknologiainfo Teknova Oy
Utgivningsår
2014
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
214 sidor
Kategorier
Konst, konsthistoria
 
Fritidssysselsättning, lekar, spel
Format
E-bok
eISBN (PDF)
978-952-238-119-4
Tryckt ISBN
978-952-238-118-7

Similar titles