Logga in

Harmoinen, Taina

Ravinteet kasvintuotannossa

Harmoinen, Taina  - Ravinteet kasvintuotannossa, e-bok

13,30€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 978-951-808-176-3

Kasvintuotannon kannattavuuteen voi vaikuttaa kasviravinteiden tehokkaalla hyödyntämisellä. Mitä paremmin kasvusto hyödyntää ravinteet, sitä parempi on kasvinviljelyn taloudellinen tulos. Samalla ravinteita jää myös vähemmän hukkaan ja huuhtoutumaan vesistöihin. Oikealla ajoituksella ravinteet voidaan ohjata kasvin kehityksen ja satopotentiaalin kannalta tärkeään kasvuvaiheeseen. Ravinteet kasvintuotannossa -oppaassa tutustutaan yksityiskohtaisesti kasviravinteisiin, niiden liikkumiseen kasvissa sekä ravinteiden hyötysuhteisiin. Keskeisessä osassa on epäorgaanisten ja orgaanisten ravinnelähteiden ominaisuuksien ja käyttökelpoisuuden vertailu. Kirjassa kerrotaan erilaisista lannoitusmenetelmistä ja niiden vaihtoehtoisista levitysajankohdista. Samalla tutustutaan myös pellon maalajeihin ja niiden ominaisuuksiin kasviravitsemuksen näkökulmasta. Havainnolliset valokuvat ja kuvaukset ravinteiden puutosoireista auttavat arvioimaan kasvien ravinteiden saantia. Oppaassa on ohjeet sekä näytteiden ottamiseen ravinnetarpeen selvittämiseksi että tasapainoisen lannoituksen suunnitteluun. Mukana on myös tietoa kasviravinteiden vaikutuksesta ruuan ja rehun laatuun sekä ohjeita ympäristöriskien pienetämiseen. Kirjassa on lisäksi runsaasti mielenkiintoisia käytännön kokemuksia ravinteiden käytöstä.

Huom! Kirjan tulostaminen sekä leikepöydälle kopioiminen on estetty.

Nyckelord: Ravinteet kasvintuotannossa, ravinne, kasvintuotanto, kasviravinne, kasvutekijä, ravinnekierto, liukenevuus, kehitysvaihe, ravinnepitoisuus, ravinnemäärä, ravinnelähde, orgaaninen lannoite, epäorgaaninen lannoite, mineraalilannoite, ravinnetuote, ravinnetarve, kemiallinen määritys, puutosoire, tasapainoinen lannoitus, lannoitusmenetelmä, lannoituksen suunnittelu, ruuan laatu, rehun laatu, ympäristövaikutukset

Utgivare
 
Utgivare
ProAgria Keskusten Liitto
Utgivningsår
2009
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
96 sidor
Kategorier
Allmänna verk
 
Språk
Format
E-bok
eISBN (PDF)
978-951-808-176-3

Liknande e-böcker