Logga in

(toim.), Asta Niskala

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

(toim.), Asta Niskala - Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä, e-bok

28,00€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 978-951-768-473-6

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä on ajankohtainen perusteos asiakkaan osallisuudesta sosiaalityössä. Sosiaalityötä toteutetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä suunnitelmia paremmasta tulevaisuudesta, häntä kuunnellaan, ja annetaan tilaa myös unelmille. Asiakkaan osallisuuden ja toiveiden toteutumiseen vaikuttavat kuitenkin monet asiat kuten palveluverkoston rakentuminen, poliittiset päätökset ja budjetointi sekä tarjolla olevat mahdollisuudet, kuten asuntojen rajallinen tarjonta.

Teos avaa alan käsitteistöä ja teoriaa käytännönläheisesti. Artikkelit luovat rajattuja ja konkreettisia katsauksia erilaisiin sosiaalityön asiakasryhmiin, kuten kehitysvammaisiin, mielenterveyskuntoutujiin ja muistisairautta sairastaviin vanhuksiin. Asiakkaiden osallisuutta havainnollistavat erilaiset haastatteluaineistot, joissa kuuluu myös nuorten aikuisten, lastensuojelulasten vanhempien, päihdekuntoutujien ja väkivallan uhrien ääni. Lisäksi artikkeleissa avautuu se, millaisia toimijuuden tiloja työntekijät asiakkaille antavat. Siten kirja soveltuu hyvin myös akateemisen toimintaympäristön ulkopuolelle, ja antaa näkökulmia sekä pohdittavaa niin opiskelijoille, ammattilaisille, kehittäjille kuin päätöksentekijöille.

Nyckelord: sosiaalityö; sosiaalityöntekijät; sosiaalityö: asiakkaat; sosiaalihuolto; toimijuus, sosiaalityö, asiakkaat, toimijuus, osallisuus, sosiaalihuolto, palvelujärjestelmät, valtarakenteet, kansalaisuus, asiakkuus, sosiaalipalvelut, asiakassuhde, sosiaalityöntekijät, vuorovaikutus, työvoimapalvelut, vanhuspalvelut, mielenterveyskuntoutus, päihdekuntoutus, lastensuojelu, perhekuntoutus, etsivä sosiaalityö, muistelutyömenetelmä, väkivaltatyö, terveyspalvelut

Författare
 
Utgivare
Osuuskunta Vastapaino
Utgivningsår
2013
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
540 sidor
Kategori
Samhälle
Format
E-bok
eISBN (PDF)
978-951-768-473-6
Tryckt ISBN
978-951-768-415-6

Liknande e-böcker