Logga in

Hiedanpää, Juha

Hyödyllinen luonto: ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana

Hiedanpää, Juha - Hyödyllinen luonto: ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana, e-bok

26,60€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 978-951-768-363-0

Ilmastonmuutos on jo tullut kaikille tutuksi. Ekosysteemipalveluiden käsite sen sijaan on monelle suomalaiselle yhä vieras. Ilmastonmuutoksen takana vaikuttava ilmastonsäätely on kuitenkin yksi niistä ihmisen hyvinvoinnin perustan muodostavista ekosysteemipalveluista, jotka olemme maailmanlaajuisesti saattaneet vakavaan vaaraan.

Suurimmalle osalle ekosysteemin tuottamista palveluista olemme sokeita. Luonto toimii hyväksemme, tiedostamme sen tai emme. Ekosysteemit tuottavat meille ravintoa, tuotteiden raaka-aineita ja puhdasta juomavettä, suojelevat meitä tulvilta sekä säätelevät tuholaisten ja taudinaiheuttajien määrää. Ilman ekosysteemipalveluita ihmisen elämä maapallolla kävisi vaikeaksi, kalliiksi ja viime kädessä mahdottomaksi.

Vasta maailman ekosysteemejä arvioivan tutkimuksen julkistaminen vuonna 2005 herätteli maailman päättäjiä kohdistamaan huomionsa ympäristöongelmien perussyihin. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen pitäisi olla yksi keskeisistä tavoitteistamme, sillä biodiversiteetti on ekosysteemipalveluiden tuotannon perusta.

Kirjoittajat avaavat Suomessa keskustelun ekosysteemipalveluista. Ympäristöpolitiikan, taloustieteen, ekologian ja oikeuden asiantuntijat johdattavat lukijan yleistajuisella ja käytännönläheisellä tavalla ekosysteemipalveluihin. He esittelevät myös ensimmäisiä ratkaisun avaimia ekosysteemiperustaisten ympäristöongelmien hallintaan.

Kirjoittajat: Yrjö Haila, Juha Hiedanpää, Antero Honkasalo, Ari Jokinen, Taneli Kolström, Arto Naskali, Sauli Rouhinen, Jukka Similä, Leila Suvantola, Arild Vatn sekä Jari Niemelä ja Petteri Vihervaara tutkimusryhmineen.

Nyckelord: luonto, ekosysteemi, ekosysteemipalvelut, ilmastonmuutos, ilmasto, ilmastonsäätely, ympäristöpolitiikka, ympäristö, luonnonsuojelu, Nicholas Georgescu-Roegen, ekososiaalisuus, biosfääri, symbioosi, luontosuhde, kestävä kehitys, ympäristöristiriidat, metsätalous

Författare
 
 
Utgivare
Osuuskunta Vastapaino
Utgivningsår
2010
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
283 sidor
Kategorier
Naturvetenskaper
 
Zoologi
Format
E-bok
eISBN (PDF)
978-951-768-363-0
Tryckt ISBN
978-951-768-303-6

Liknande e-böcker