Logga in

Jokinen, Arja

Sosiaalityö aikuisten parissa

Jokinen, Arja - Sosiaalityö aikuisten parissa, e-bok

22,20€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 978-951-768-288-6

Sosiaalityötä aikuisten parissa on tehty koko sen historian ajan. Viime vuosien yhteiskuntapoliittiset linjaukset ovat kuitenkin ajankohtaistaneet sen uudella tavalla. Kannustava ja aktivoiva hyvinvointipolitiikka kohdistuu erityisesti aikuisten parissa tehtävään sosiaalityöhön. Juuri nyt tarvitaan aihetta eri suunnista erittelevää teosta.

Kirjassa paneudutaan aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön ydinkysymyksiin ja jännitteisiin. Teoksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan, millaista roolia sille vallitsevissa yhteiskuntapoliittisissa linjauksissa tarjotaan. Lisäksi siinä avataan aikuisuuden käsitettä ja siihen kytkeytyviä kulttuurisia merkityksiä. Kirjan toisessa osassa keskitytään sosiaalityön käytäntöihin sekä asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksiin moninaisten empiiristen aineistojen kautta. Tarkastelussa ovat tuen ja kontrollin suhde, sosiaali- ja työvoimatoimistossa asioimisen kokemukset, aikuissosiaalityön rajat pitkäaikaistyöttömien kohtaamisessa, päihde- ja mielenterveystyön vaikuttavuuden osoittamisen paineet, asunnottomien palveluketjuun kietoutuvat kuntoutumisen odotukset sekä yhteisölähtöisen otteen nykytila kunnallisessa sosiaalityössä.

Kirja tuo uutta jäsenneltyä ja tutkittua tietoa aikuisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä ja se soveltuu sosiaalityön ja sosiaalialan tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja kentän työntekijöiden käyttöön.

Kirjoittajat: Riikka Haahtela, Arja Jokinen, Kirsi Juhila, Suvi Krok, Suvi Raitakari, Irene Roivainen, Sirpa Saario ja Outi Välimaa

Nyckelord: sosiaalityö, sosiaalipalvelut, sosiaaliset ongelmat, asiakkaat, aikuiset, sosiaalityöntekijät, sähkökirjat

Författare
 
Utgivare
Osuuskunta Vastapaino
Utgivningsår
2008
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
327 sidor
Kategorier
Samhälle
 
Fostran, undervisning
Format
E-bok
eISBN (PDF)
978-951-768-288-6

Liknande e-böcker