Logga in

Korhonen, Vesa

Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?

Korhonen, Vesa  - Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?, e-bok

0,00€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 978-951-44-7224-4

Kirja tarkastelee oppimisympäristöjen muutosta ja tietoteknologian opetuskäyttöä osana akateemista työkulttuuria ja pedagogista kehittämistoimintaa. Kysymys on opetus- ja ohjaustyötä tekevien omista opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen prosesseista sekä akateemisen yhteisön kehittymisestä tietoteknologian käyttötapojen rakentajana.

Kirjassa pyritään kehittämään ohjausmallia yliopisto-opettajien kollegiaaliseen osaamisen jakamiseen ja mielekkäiden käyttötapojen luomiseen tietoteknologian opetuskäytölle. Kirja perustuu kirjoittajien kokemuksiin, havaintoihin ja kehittämishankkeen eri vaiheissa kerättyihin aineistoihin. Valmiiden ratkaisujen sijasta kirjassa pyritään kriittisesti kysymään, millaisia yhteistyön ja tiedon luomisen muotoja akateemisessa yhteisössä tarvitaan, jotta voi syntyä aidosti uusia toimintatapoja ja käytäntöjä tietoteknologian soveltamiseen opetuksessa.

Kirja on tarkoitettu opetuksen kehittäjille, opettajille ja ohjaustyötä tekeville. Kirja avaa uusia näkökulmia myös yliopisto-opiskelijoille ja tutkijoille.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Nyckelord: opetus, tietoteknologia, akateeminen, työkulttuuri, yliopisto, oppimisympäristö, yliopistot, korkeakouluopetus, yliopistopedagogiikka, asiantuntijuus, opettajuus, korkea-asteen koulutus, opetusteknologia, verkko-opetus, tieto- ja viestintätekniikka, opetuskäyttö, mentorointi, sähkökirjat

Utgivare
Utgivare
Tampere University Press
Utgivningsår
2007
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
223 sidor
Kategorier
Fostran, undervisning
 
Samhälle
Format
E-bok
eISBN (PDF)
978-951-44-7224-4

Liknande e-böcker